Show simple item record

dc.contributor.advisorSeyis, Senemen_US
dc.contributor.authorAzizoğlu, Heval Botanen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2019-08-29T08:24:39Z
dc.date.available2019-08-29T08:24:39Z
dc.date.issued2019-07-17
dc.identifier.citationAzizoğlu, H. B. (2019). Analyzing the benefits and challenges of the building information modelling and life cycle assessment integration. İstanbul: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2152
dc.descriptionText in English ; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 31-33)en_US
dc.descriptionvii, 36 leavesen_US
dc.description.abstractThe architecture, engineering and construction (AEC) industry involves the large quantities of material and energy consumption. Previous studies show that the AEC industry consumes about 40 percent of primary energy utilization and contributes up to more than half of global GHG emissions. With the aim of decreasing these negative impacts of AEC industry on the natural environment, the integrated use of advanced technological instruments has been increasing in the last decade. One of the promising technological instrument integrations is the collaborative use Building Information Modeling (BIM) and Life Cycle Assessment (LCA) which is able to decrease negative impacts of AEC industry on natural environment in an e ective and e cient manner. The objective of this MS thesis is to identify, classify and prioritize the bene ts and challenges of the integrated use of Building Information Modelling and Life Cycle Assessment in the AEC industry. In order to achieve research objectives of this thesis, a comprehensive literature review, semi-structured interviews with experts and Delphi method were performed. The interrater agreement and signi cance-level statistics were conducted for analyzing and validating the consensus among the Delphi method participants. Results of this study provide twenty-two types of bene ts and seven types of challenges for the integrated use of BIM and LCA in the AEC industry. The contributions of this thesis are a comprehensive identi cation, classi cation and prioritization of the integrated use of BIM and LCA. The results of this study may contribute to extend utilization of BIM-LCA integration in the AEC industry.en_US
dc.description.abstractGünümüzdeki enerji ve malzeme tüketiminin çoğunluğuna mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörü neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar, inşaat sektörünün birincil enerji kullanımının yaklaşık % 40'ına ve küresel sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasına neden olduğunu göstermektedir. Geçtiğimiz on senede inşaat ve mühendislik sektörlerinin çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için kullanılabilecek yeni teknolojik araçlar geliştirilmiştir. Bu yeniliklerin önde gelenlerinden bir tanesi çoğunluğuna mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörünün olumsuz çevresel etkilerini etkili ve verimli bir şekilde azaltan Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) ile Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)'nin entegrasyonudur. Bu yüksek lisans tezinin amacı, Yapı Bilgi Modellemesi ve Yaşam Döngüsü Analizi entegrasyonun faydaları ve zorluklarını tespit etmek, sınıflandırmak ve önem derecelerine göre sıralamaktır. Bu tezin araştırma amacını gerçekleştirmek için kapsamlı literatür taraması, uzmanlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler ve Delphi yöntemi uygulanmıştır. Delphi yöntemi katılımcıları arasındaki uzlaşmayı analiz etmek ve doğrulamak için değerlendiriciler arasında güvenilirlik ve anlamlılık düzeyi istatistikleri hesaplanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda mimarlık, mühendislik ve inşaat sektöründe Yapı Bilgi Modellemesi ve Yaşam Döngüsü Analizi entegrasyonun kullanımı ile ilgili yirmi iki adet fayda ve yedi adet zorluk belirlenmiştir. Bu tezin katkıları, Yapı Bilgi Modellemesi ve Yaşam Döngüsü Analizi entegrasyonun mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisinde kullanımının kapsamlı tanımlanmasını, sınıflandırılmasını ve önceliklendirilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisinde Yapı Bilgi Modellemesi ve Yaşam Döngüsü Analizi entegrasyonunun kullanımının artmasına katkıda bulunabilir.en_US
dc.description.tableofcontentsProblem Identificationen_US
dc.description.tableofcontentsResearch Objectiveen_US
dc.description.tableofcontentsScope of the Studyen_US
dc.description.tableofcontentsVisionen_US
dc.description.tableofcontentsPlan of the Studyen_US
dc.description.tableofcontentsResearch Methodologyen_US
dc.description.tableofcontentsLiterature Reviewen_US
dc.description.tableofcontentsBenefits of BIM-LCA Integrationen_US
dc.description.tableofcontentsChallenges of BIM-LCA Integrationen_US
dc.description.tableofcontentsDelphi Methoden_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBuilding information modellingen_US
dc.subjectLife cycle assessmenten_US
dc.subjectYapı bilgi modellemesien_US
dc.subjectYaşam döngüsü analizien_US
dc.subject.lccTA145 .A95 2019
dc.subject.lcshCivil engineeringen_US
dc.subject.lcshEnergy consumptionen_US
dc.titleAnalyzing the benefits and challenges of the building information modelling and life cycle assessment integrationen_US
dc.title.alternativeYapı bilgi modellemesi ve yaşam döngüsü analizi'nin entegrasyonunun faydalarının ve zorluklarının analiz edilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorAzizoğlu, Heval Botanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess