Show simple item record

dc.contributor.advisorPolat, Leventen_US
dc.contributor.authorBelge, Serveten_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2019-09-30T02:42:13Z
dc.date.available2019-09-30T02:42:13Z
dc.date.issued2019-05-23
dc.identifier.citationBelge, S., (2019). Türkiye'de KDV iade sürecine ilişkin yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2185
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 162-166)en_US
dc.descriptionxv, 198 leavesen_US
dc.description.abstractKatma Değer Vergisi bir ürün veya hizmetin imal edilip tüketilmesine kadar geçen her aşamada o ürüne veya hizmete katılan değer üzerinden alınan, her aşamada matrahı o ürün veya hizmete ilave edilen katma değer olan, söz konusu ürün veya hizmeti teslim alanın teslim edene ödediği bir tür yayılı muamele vergisi olup, bu verginin indirim mekanizmasına bağlı olma niteliğinden dolayı, her aşamada hesaplanan Katma Değer Vergisi, bir önceki aşamada hesap edilen vergiden indirilmekte ve kalan vergi, mükellef tarafından vergi dairesine yatırılmaktadır. Eğer mükellef tarafından ödenen Katma Değer Vergisi, yine mükellef tarafından yüklenilmiş olan Katma Değer Vergisi tutarından daha az ise, fark sonraki döneme devretmekte ve mükellefe iade edilmemektedir. Ancak gerçekleştirilen bir takım işlemler sebebiyle mükellefler tarafından yüklenilmiş olan Katma Değer Vergisi, talep edilmesi durumuna belirli yöntemlerle iade edilmektedir. Bu çalışmamızda, Katma Değer Vergisi iadesinin genel ve özel esasları, iade hakkı doğuran ve doğurmayan işlemler, Katma Değer Vergisi İade yöntemleri ve Katma Değer Vergisi iade süreci detaylı olarak açıklanmıştır. Yapılmış olan anket çalışması ile Türkiye’de Katma Değer Vergisi iade sürecinde yaşanılan sorunların neler olduğunu belirlemeye ilişkin, bu süreçte bilfiil yer alan katılımcıların tutum ve görüşleri tespit edildikten sonra ilgili görüşler ışığında sorunlara yönelik önem arz eden birtakım tespitler yapılmış ve bu sorunların çözümüne yönelik görüş ve önerilere yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractValue Added Tax is the value added added to that product or service at every stage of a product or service to be manufactured and consumed. Tax is calculated from the tax rate calculated in the previous stage and the remaining tax is paid to the tax office by the taxpayer. If the Value Added Tax paid by the taxpayer is less than the amount of Value Added Tax charged by the taxpayer, the difference is transferred to the next period and not returned to the taxpayer. However, the Value Added Tax, which is imposed by the taxpayers due to a number of transactions, is returned to the request by certain methods. In this study, the general and special principles of the return of the Value Added Tax, the transactions that give the right of return and non-return, Value Added Tax Return methods and Value Added Tax are explained in detail. the survey made the problems experienced in the process of return of the Value Added Tax in Turkey for determining what happened, this process actually located in participants' attitudes and opinions on the opinions After detecting and identification number, which is important for the problems in the light made and and views on the solution of these problems suggestions are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKatma Değer Vergisien_US
dc.subjectKDV istisnasıen_US
dc.subjectKDV iade sürecien_US
dc.subjectKDV iade yöntemlerien_US
dc.subjectValue Added Taxen_US
dc.subjectVAT exemptionen_US
dc.subjectVAT return processen_US
dc.subjectVAT return methodsen_US
dc.subject.lccHJ5711 .B45 2019
dc.subject.lcshValue-added tax -- Accounting.en_US
dc.subject.lcshValue-added tax -- Turkey.en_US
dc.subject.lcshSales tax.en_US
dc.titleTürkiye'de KDV iade sürecine ilişkin yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID10259539
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorBelge, Serveten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess