Show simple item record

dc.contributor.advisorEyüpgiller, Sait Saygınen_US
dc.contributor.authorSadıç, Alicanen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2019-09-30T23:36:05Z
dc.date.available2019-09-30T23:36:05Z
dc.date.issued2019-04-15
dc.identifier.citationSadıç, A. (2019). Innovative project management: A case study in electronics industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2199
dc.descriptionText in English; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 85-90)en_US
dc.descriptionxiv, 93 leavesen_US
dc.description.abstractManagement of economic units is as old as the history of civilizations; however, the formation of the project management methodology and the determination of its rules have been established rather recently. The most important historical examples of project management in the construction and architecture area happened especially in the period between the 18th and 19th centuries. The most beautiful and oldest historical reference project may be the construction of Egyptian Pyramids. Nowadays, project management has also become a distinctive way to manage business activities. Most of accomplished companies in all industries are using project management techniques, and the companies using project management for the operations. On the other hand, the importance of innovation in our life has increased in daily life with the increasing global competitive environment. Innovation has also become a distinctive part of management theory. The increase in innovation performance of countries has a key role on business economic ans social development, prosperity, and growth in our time. For this reason, project-based firms have started to apply innovationtechniques more than ever. These firms started to become a more vital and important organizational context, as examples many current managerial challenges. Innovative Project Management techniques should use owing to the effect of technology and its influence on organizational processes. It is an essential aspect of many growth strategy. Society gains much greater benefits from the same sources with the value added of the innovation. Therefore, innovation is not only economic and business system but also it is a social system. Innovation is located within a dynamic environment which is especially affected by the following elements; technology firms, market uncertainties, rapid change, shortened product life cycle, and globalization. Therefore; it is inevitable for organizations to be innovative for sustainability, for competition, for being able to grow and leading their market. This thesis, with a case study and research about Innovative Project Management examines the functioning of an innovative based company about UPS - (Uninterrupted Power Supply) project in electronics industry. The study also strives to discover the added value to the UPS project through Innovative Project Management.en_US
dc.description.abstractYönetim medeniyetlerin tarihi kadar eskidir. Ancak, proje yönetimi oluşumu ve kurallarının belirlenmesi daha yakın geçmişte olmuştur. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemde, proje yönetiminin en önemli örnekleri inşaat ve mimarlık alanında gösterilebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse, eski projelerden biri olan Mısır Piramitlerinin yapımını görebiliriz. Günümüzde, proje yönetimi iş faaliyetlerini yönetmek için ayırt edici bir yol haline gelmiştir. Şirketlerin çoğu sektörde giderek artan bir şekilde proje yönetimi tekniklerini kullanıyor. Şirketlerden bazıları, operasyonları için de proje yönetimini kullanıyor. Diğer bir taraftan, artan küresel rekabet ortamı ile hayatımızda inovasyonun önemi artmıştır. Bu noktada inovasyon yönetimi teorisi ayırt edici bir rol haline gelmiştir. Bu günlerde, ülkelerin inovasyon performanlarındaki artış; ekonomik ve sosyal kalkınma, refah ve büyüme alanın da kilit bir role sahiptir. Bu nedenle, proje bazlı firmalar yeniliği daha çok kullanmaya başlamıştır. Bu firmalar mevcut yönetimsel zorlukları örnek göstererek, daha hayati ve önemli bir organizasyon yapısı oluşturmaya başlamıştır. Yenilikçi Proje Yönetimi teknikleri, teknolojinin etkisi ve örgütsel süreçler üzerindeki etkisinden dolayı kullanılmalıdır. Bu teknikler herhangi bir büyüme stratejisinin önemli bir yönüdür. Toplum, inovasyon ile aynı kaynaktan çok daha fazla fayda sağlar. Bu nedenle, yenilik sadece ekonomik ve ticari değil; ayrıca sosyal bir sistemdir. İnovasyon, takip eden unsurlardan özellikle etkilenen dinamik bir çevrede yer alır; teknoloji firmaları, pazar belirsizlikleri, hızlı değişim, kısaltılmış ürün yaşam eğrisi ve küreselleşme. Bu nedenle; organizasyonların yaşamlarını sürdürebilmeleri, rekabet edebilmeleri, büyüyebilmeleri ve piyasaya liderlik edebilmek için yenilikçi olmaları kaçınılmazdır. Bu tez çalışması elektronik endüstrisinde Yenilikçi Proje Yönetimi üzerine bir örnek vaka incelemesi niteliği taşımaktadır. Proje tabanlı bir şirketin KGK - (Kesintisiz Güç Kaynağı) projesi ile ilgili yenilikçi proje yönetimi süresi incelenmektedir. Ayrıca Yenilikçi Proje Yönetimi ile UPS projesinin sağladığı katma değerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectProjecten_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectProject managementen_US
dc.subjectUPSen_US
dc.subjectElectronics industryen_US
dc.subjectInnovative project managementen_US
dc.subjectProjeen_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectProje yönetimien_US
dc.subjectKGKen_US
dc.subjectElektronik endüstrisien_US
dc.subjectYenilikçi proje yönetimien_US
dc.subject.lccHD69.P75 S23 2019
dc.subject.lcshProject managementen_US
dc.subject.lcshProject management -- Case studiesen_US
dc.titleInnovative project management: A case study in electronics industryen_US
dc.title.alternativeYenilikçi proje yönetimi: Elektronik endüstrisinde bir vaka çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorSadıç, Alicanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess