Now showing items 1-1 of 1

    • İktisatta bir hayalet: Karl Marx 

      Koloğlugil, Serhat; Orhan, Sevinç; Yalçıntaş, Altuğ; Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü; Işık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics; 0000-0002-2399-4349; Koloğlugil, Serhat (İletişim Yayınları, 2012)
      Bugün Avrupa’da Marx’ın sözünü ettiği bir komünizm hayaleti dolaşıyor mu, bunun tayinini okuyucuya bırakıyoruz. Bizim bu çalışma dolayısıyla görebildiğimiz, iktisatta bir hayaletin dolaşıyor olduğu – Marx’ın hayaleti. Marx ...