Show simple item record

dc.contributor.authorÇağlar, Mehmet Turanen_US
dc.date.accessioned2020-04-24T07:35:21Z
dc.date.available2020-04-24T07:35:21Z
dc.date.issued2020-03-30en_US
dc.identifier.citationÇağlar, M. T. (2020). ABD’nin Irak Müdahalesinde Güvenliğin Özelleşmesi: Sözleşmeli Personel ve Özel Askeri ve Güvenlik Şirketlerinin Rolü ve Etkileri. Siyasal: Journal of Political Sciences, 29 (1), 143-163. DOI: 10.26650/siyasal.2020.29.1.0027en_US
dc.identifier.issn1303-1260
dc.identifier.issn2148-5356
dc.identifier.otherWOS:000524446000008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2307
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26650/siyasal.2020.29.1.0027
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVNU1qUXpNdz09
dc.description.abstractABD’nin 2003 yılında Irak’a müdahalesi ile birlikte özel askeri ve güvenlik şirketleri, ABD’nin en önemli ortaklarından biri olmuş ve hatta sözleşmeli personel, Irak’ta koalisyon güçleri içerisinde ABD’den sonraki en büyük grup haline gelmiştir. 2003 yılı sonrası ABD yönetimleri, Irak Savaşı’nın artan ekonomik, insani ve siyasi maliyetlerini sözleşmeli personel üzerinden dışsallaştırmaya çalışmıştır. 2011 yılı öncesi Irak’ta ABD askerlerinin yanında yer alan sözleşmeli personel, 2011 yılı sonrası ABD askerlerinin yerine görev almaya başlamıştır. ABD yönetimleri, özel şirketler aracılığıyla bazı maliyetleri dışsallaştırabilse de sözleşmeli personelin insan hakları ihlalleri, ABD’nin Irak ve bölgedeki ününe zarar vermiştir. Sözleşmeli personel ayrıca Irak’ta şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan aktörlerin başında gelmiş ve ülke içerisindeki şiddetin yükselmesinde rol oynamıştır. Irak’ta ABD aracılığıyla güvenliğin özelleşmesi ise Irak’taki güvenlik kavramını dönüştürmüştür. Özel askeri ve güvenlik şirketleri ve çalışanlarının hukuki statüleri ve denetimleri, güvenlik kavramının dışlayıcı bir hale gelmesi ve güvenliğin piyasalaşması, Irak gibi kırılgan bir ülkede yeni güvenlik sorunlarına yol açmıştır. Özel askeri ve güvenlik şirketlerinin Irak Savaşı boyunca oynadığı roller ise geleneksel güvenlik anlayışı ve şiddet kullanma tekelinin devriyle ilgili Uluslararası İlişkilerde yeni tartışmalara sebep olmuştur.en_US
dc.description.abstractWith the US intervention in Iraq in 2003, private military and security companies (PMSCs) became one of the most important partners of the United States and contractor personnel even became the second largest group within the coalition forces. After 2003, US administrations tried to externalize the increasing economic, humanitarian and political costs of the Iraq War through contractor personnel. While the contracted personnel fought in Iraq alongside the US forces before 2011, they replaced the US forces in the country after 2011. Although US administrations could offload some of the burden of their work through the PMSCs and their contracted personnel, human rights violations of contracted personnel undermined the reputation of the US in Iraq and the region. Contractor personnel also became a part of the increasing violence in Iraq as they themselves became targets and responded in turn and thus they became an important party of the increasing violence in the country. The privatization of security in Iraq through the US also transformed the concept of security and caused new security problems that are still being discussed. The legal status of and control over the PMSCs and their personnel, the exclusionary understanding about security and the marketization of security led to new security problems in Iraq, which was becoming an increasingly fragile country. The roles played by the PMSCs during the Iraq War also led to new theoretical and practical discussions in International Relations regarding the transformation of traditional security understanding and the monopoly on force.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIstanbul Univen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectABDen_US
dc.subjectIraken_US
dc.subjectIrak savaşıen_US
dc.subjectÖzel askeri ve güvenlik şirketlerien_US
dc.subjectSözleşmeli personelen_US
dc.subjectContractor personnelen_US
dc.subjectIndustryen_US
dc.subjectIraqen_US
dc.subjectIraq waren_US
dc.subjectMarketsen_US
dc.subjectMiddle-Easten_US
dc.subjectPolicyen_US
dc.subjectPrivate military and security companiesen_US
dc.subjectStateen_US
dc.subjectUSAen_US
dc.subjectWarriorsen_US
dc.titleABD’nin Irak müdahalesinde güvenliğin özelleşmesi: Sözleşmeli personel ve özel askeri ve güvenlik şirketlerinin rolü ve etkilerien_US
dc.title.alternativePrivatization of security in Iraq with Us intervention: The role and effects of contracted personnel and private military and security companiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalSiyasal: Journal of Political Sciencesen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relationsen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1906-1471
dc.identifier.volume29
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage143
dc.identifier.endpage163
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÇağlar, Mehmet Turanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/closedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/closedAccess