Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel, Ahmet Hakanen_US
dc.date.accessioned2020-05-15T06:51:17Z
dc.date.available2020-05-15T06:51:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationYüksel, A. H. (2019). Rasyonalite ve akışkanlık: Modernist örgüt kuramlarının kompleksite düşüncesi ekseninde tahlili. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), 135-154.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2321
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJMU56TXlNZz09
dc.description.abstractModernist düşünce akımının örgütleri mekanik sistemler olarak tanımlamasının bir yansıması olan makina metaforunun etkisi altında geliştirilmiş örgütsel kuramların temel varsayımlarının günümüzün kompleks küresel ortamında işlerliği sorgulanır hale gelmiştir. Eşi benzeri görülmemiş düzeydeki karşılıklı bağlılık ve bağımlılık ortamında küresel ağda etkileşime geçen sayısız aktörün, kelebek etkisi olarak da adlandırılan durumda anlatılmak istendiği gibi, hangi şekilde ve yoğunlukta ilişki kurup etkileşime gireceği ve bu etkileşimlerin nitel olarak özgün hangi yeni görüngünün belirimine yol açabileceğini kestirebilmek mümkün görünmemektedir. Her an olma halindeki şartlar altında örgütlerin neden-sonuç ilişkileri arasındaki rasyonel bağları kurarak anı idrak edebileceklerine inanmaya devam etmeleri söz konusu değildir. Kavramsal tahlile dayalı bu makale, örgütlerin birer makina olarak tanımlandıkları ontolojik konumlanmanın, örgütlerin kompleks sosyal etkileşim ağları olarak yeniden şekillenmesi akışkanlar çağında var olmayı sürdürebilmek için elzem bir düşünsel gereklilik olduğunu, modernist örgüt kuramlarının varsayımlarının karşısına kompleksite kavramını konumlayarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kompleks sistemler yaklaşımını benimsemekte somut bir metafor olarak ekoloji kavramı önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractOrganizationa studies had been substantially influenced by the basic underlying assumptions of the modernist stream of thought which embraced ‘machine metaphor’ as the ontological ground on which entire theories of organization and management had been built. Given the unprecedented level of interdependence and interconnectednes and the amount of data and information flowing in the global network, organizations seem to be haunted by the feeble references of linear causality in their endeavors to survive under the circumstances of complexity. This article intends to diagnose and analyze the need for replacing the ingrained assumptions of modernist organization and management theories with the ones postulated by complexity thinking which puts special emphasis on concepts like evolution, interaction, symbiosis and nonlinearity. Ecology metaphore, as suggested in the article, could serve as a plausible anchor to explicate the ‘in-the-making’ nature of the interactions between the constituting parts of the whole, namely organization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKompleksiteen_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectYönetim düşüncesien_US
dc.subjectÖrgüt kuramıen_US
dc.subjectStratejien_US
dc.subjectComplexity thinkingen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectManagement thinkingen_US
dc.subjectOrganization theoryen_US
dc.subjectStrategyen_US
dc.titleRasyonalite ve akışkanlık: Modernist örgüt kuramlarının kompleksite düşüncesi ekseninde tahlilien_US
dc.title.alternativeRationality and fluidity: Analysisof modernist organization theories through the lens of complexity thinkingen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9195-9265
dc.identifier.volume20
dc.identifier.startpage135
dc.identifier.endpage154
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYüksel, Ahmet Hakanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess