Show simple item record

dc.contributor.authorKeser, Ernuren_US
dc.contributor.authorAtıcı Ulusu, Hilalen_US
dc.contributor.authorGündüz, Tülinen_US
dc.date.accessioned2020-05-18T09:08:58Z
dc.date.available2020-05-18T09:08:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKeser, E., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2018). Basketbol oyuncularının antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 32-39. doi:10.21923/jesd.359667en_US
dc.identifier.issn1308-6693en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2327
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21923/jesd.359667
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJM09EazFOUT09
dc.description.abstractBu çalışmada Bursa ilindeki Botaş Basketbol Takımı Minikler grubu (8-10 yaş) ve Yıldızlar grubu (14 yaş) erkek çocukların antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri ölçülerek, antropometrik veriler ile performans arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Minikler grubundan 25, yıldızlar grubundan 8 çocuk olmak üzere toplam 33 erkek oyuncudan oluşan örneklem grubu ile yapılan bu çalışmada; basketbol performansı ile ilgili olabilecek uzunluklar, çevresel ölçüler ve deri kıvrımı kalınlıkları olmak üzere toplam 23 antropometrik parametre ölçülmüştür. Performans ölçümü olarak ise 20 metre hız testi, yatay (ileri) sıçrama ve beceri istasyonu ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Parametre ölçüm değerleri ve test sonuçları istatistiksel olarak analiz edilmiş, her bir antropometrik parametre – performans değeri çifti için korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Böylece oyuncunun performansı üzerinde etkili olabilecek antropometrik parametrelerin ve etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ile basketbol sporunda yetenek seçimi ve basketbol sporuna yönlendirme alanındaki mevcut literatüre, ayrıca spora ve sporcuya yapılacak yatırımların daha verimli olması konusunda yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlanacaktır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to investigate the relationships between anthropometric measures and performance by measuring the anthropometric characteristics and some performance values of Botas Basketball Team Ages 8-10 group and Ages 14 group boys in Bursa. The study was carried out on a sample group consisting of 33 basketball players, 25 from 8-10 age group and 8 from 14 age group. A total of 23 anthropometric parameters were measured, including lengths, circumferences and skinfold thickness that could be related to basketball performance, For performance test; a 20-meter speed test, horizontal (forward) jump and skill station measurements were performed. Parameter measures and performance test results were analyzed statistically and the correlation coefficients for each anthropometric parameter - performance value pair were calculated. Thus, it was aimed to determine the anthropometric parameters and their effects which can affect the performance of the basketball player. The results obtained from this study will contribute to the selection of talent in basketball sports and the existing literature in the field of basketball sport orientation, as well as new studies to be done on the efficiency of sports and athletic investments.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofMühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAntropometrien_US
dc.subjectBasketbolen_US
dc.subjectPerformans ölçümüen_US
dc.subjectSpor hekimliğien_US
dc.subjectAnthropometryen_US
dc.subjectBasketballen_US
dc.subjectPerformance measurementen_US
dc.subjectSports medicineen_US
dc.titleBasketbol oyuncularının antropometrik özellikleri ile bazı performans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the relationship between the antropometric characteristics and some performance values of basketball playersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.departmentIşık Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programıen_US
dc.departmentIşık University, Vocational School of Health Services, Occupational Health and Safety Programen_US
dc.authorid0000-0002-0737-5644
dc.authorid0000-0002-0737-5644en_US
dc.identifier.volume6
dc.identifier.issue0
dc.identifier.startpage32
dc.identifier.endpage39
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKeser, Ernuren_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess