Show simple item record

dc.contributor.authorErgüden, Arif Enginen_US
dc.contributor.authorDalkılıç, A. Fatihen_US
dc.contributor.authorKaya, Can Tanselen_US
dc.contributor.authorSayar, A. R. Zaferen_US
dc.date.accessioned2020-05-27T07:13:50Z
dc.date.available2020-05-27T07:13:50Z
dc.date.issued2018-12-27
dc.identifier.citationErgüden, E., Dalkılıç, A. F., Kaya, C. T. & Sayar, A. R. Z. (2018). Finansal raporlama ve denetim uygulamaları kapsamında davranışsal muhasebe teorisine bakış. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 411-425.en_US
dc.identifier.issn1302-258X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/2338
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJek16YzJOZz09
dc.description.abstractPsikoloji bilimi ile finansın kesişimi olarak nitelendirilebilecek olan davranışsal finans uzun yıllardır finans literatüründe yer almasına ve oldukça çok sayıda akademik çalışmaya konu olmasına rağmen davranışsal muhasebe bu bağlamda daha geride kalmıştır. Oysa ki Amerika Muhasebe Birliği’nin (AAA) muhasebe eğitiminde psikoloji ile ilgili konuları dahil etme yönündeki çağrısı 1970’li yıllara kadar geriye gitmektedir. Finansal raporları hazırlayan muhasebecilerin sıklıkla mesleki yargılarına göre karar vermek durumunda kalmaları ve raporların bu doğrultuda şekillenmesinin yanı sıra bu raporları denetleyenlerin mesleki şüphecilik ile hareket ediyor oluşu davranışsal muhasebenin etki alanını ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı davranışsal muhasebenin teorik altyapısını ve ilgili olduğu teorileri ortaya koymak ve finansal raporlama ve denetim uygulamalarındaki yansımalarını incelemektir. Bu doğrultuda ilgili finansal raporlama ve denetim standartları da ele alınmaktadır.en_US
dc.description.abstractAlthough behavioral finance, that can be described as the intersection of psychology and finance, has been in the financial literature for many years and is subject to a great number of academic studies, behavioral accounting has lagged behind in this context despite the call of the American Accounting Association (AAA) to include psychology-related issues in accounting education goes back to the 1970s. Accountants who prepare financial reports frequently make decisions according to professional judgment so they shape the financial reports accordingly; auditors of these reports are acted with professional skepticism. These two facts reveals the domain of behavioral accounting. The aim of the current study is to demonstrate the theoretical background of behavioral accounting and other theories linked and to examine the implications of financial reporting & auditing practices. In this respect, related financial reporting and auditing standards are also addressed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDavranışsal muhasebeen_US
dc.subjectMuhasebe teorisien_US
dc.subjectBehavioral accountingen_US
dc.subjectAccounting theoryen_US
dc.titleFinansal raporlama ve denetim uygulamaları kapsamında davranışsal muhasebe teorisine bakışen_US
dc.title.alternativeBehavioral accounting theory in the scope of financial reporting and auditing applicationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalMuhasebe Bilim Dünyası Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0026-2011-2012
dc.identifier.volume20
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.identifier.startpage411
dc.identifier.endpage425
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorErgüden, Arif Enginen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess