Now showing items 1-20 of 28

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akçay, Ö. (2020). Avrupa komşuluk politikası. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.1-6). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Akkaya, A. (2020). Türkiye’de Sol Popülizm örneği olarak Halkların Demokratik Partisi. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.7-14). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Aydın, S. (2016). Türkiye’nin insani diplomasisi bağlamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri gıda güvenliği meselesi. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı. (s.101-107). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Balamir Coşkun, B. (2016). Oyun alegorileri, rasyonalite ve Ortadoğu. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı. (s.108-111). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Bilgen S. (2020). Popülizm ve dış politika: Güney Asya popülistlerinin “önemli ötekisi” Çin. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.88-92). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Çağlar, M. T. (2016). Ortadoğu’da güvenliğin piyasalaşması ve şiddetin özelleşmesi. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı.(37-51). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Çağlar, M. T. (2020). Kentkırım ve Sadr Şehri’nin mekânsal dönüşümü. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.25-35). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Demiralp Yılankaya, S. (2016). Arap baharı'ndan ne öğrendik?. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı.(s.1-6). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Dikici Bilgin, H. (2016). Siyasal islamda partileşme: Arap ayaklanmaları sonrası islamcı partiler. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı. (s.119-127). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Doğan, M. G. (2020). Bir kolektif eylem ana çerçevesi olarak popülizm. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.36-46). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Erçetin, T. & Erdoğan, E. (2020). Popülist liderlerin başarısını medya sistemleri perspektifi ile karşılaştırma: Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Türkiye. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.47-63). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Ertan, S. & Dikme, R. (2016). Arap Baharı’nın kadınlara etkisi. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı. (s.128-141.). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Gire, A. (2016). Egemensiz bir devlete isyan: Filistin. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı. (s.52-63). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Gürcan, E. C. & Gedik, A. (2020). Hindistan ile Pakistan’da yükselen popülizmin ikili ilişkilere etkisi ve Keşmir sorunu. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.64-70). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Gürcan, E. C., Göcen, C. E. & Özyiğit, S. E. (2020). Yeni popülizm dalgası etkisinde Asya’da uluslararası güvenliğin inşası: Filipinler, Hindistan ve Endonezya’nın dış siyasetini birlikte okumak. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.71-76). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Gürpınar, B. (2016). Arap ayaklanmaları ve kırılgan devlette çocuk olmak: Mısır ve Suriye. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı. (s.64-78). İstanbul:Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Güzelipek, Y. A. (2016). 5.yılında Arap baharı: Arap uyanışı mı yoksa bölgesel bir kaos mu?. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı. (s.7-10). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları [1]
   İnanç, Y. S. (2016). Suriye iç savaşı: bir mezhep savaşından ötesi. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı. (s.79-95). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Karaömerlioğlu, M. A. (2020). “Zamanın Ruhu” olarak neo-popülizm. Ulusaldan Küresele : Popülizm, Demokrasi, Güvenlik Konferansı. (s.77-81). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]
   Koraltan, F. H. (2016). Bir devrim süreci: Arap Baharı. Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı.(s.30-36). İstanbul: Işık Üniversitesi Yayınları. [1]