Now showing items 1-20 of 96

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akgüngör, E. S., Barbaros, R. F. & Kumral, N. (2002). Competitiveness of the turkish fruit and vegetable processing industry in the european union market. Russian & East European Finance and Trade, 38(3), 34-53. [1]
   Akış, S. (1999). Sürdürülebilir turizm ve Türkiye. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10(1), 36-46. [1]
   Akış, S. (2000). Kuzey Kıbrıs'ta çevre bilinci. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1(1), 7-17. [1]
   Akış, S. (2001). Sürdürülebilir turizm: bir alan araştırmasının sonuçları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(1), 17-25. [1]
   Arnaout, J., ElKhoury, C. & Karayaz, G. (2020). Solving the multiple level warehouse layout problem using ant colony optimization. Operational Research, , 20(1), 473-490. doi:10.1007/s12351-017-0334-5 [1]
   Athreye, S., Tuncay Çelikel, A. & Ujjual, V. (2014; 2013). Internationalisation of R&D into emerging markets: Fiat's R&D in Brazil, Turkey and India. Long Range Planning, 47(1-2), 100-114. doi:10.1016/j.lrp.2013.10.003 [1]
   Demirer, R., Gupta, R., Yüksel, A. & Yüksel, A. (2020). The US term structure and return volatility in global REIT markets. Advances in Decision Sciences, 24(3), 1-25. [1]
   Demirer, R., Omay, T., Yüksel, A. & Yüksel, S. A. (2018). Global risk aversion and emerging market return comovements. Economics Letters, 173, 118-121. doi:10.1016/j.econlet.2018.09.027 [1]
   Demirer, R., Yüksel, A. & Yüksel, A. (2020). Oil price uncertainty, global industry returns and active investment strategies. Journal of Economic Asymmetries, 22, 1-7. doi:10.1016/j.jeca.2020.e00177 [1]
   Demirer, R., Yüksel, A. & Yüksel, A. (2020). The U.S. term structure and return volatility in emerging stock markets. Journal of Economics and Finance, 1-21. doi:10.1007/s12197-020-09511-x [1]
   Demirer, R., Yüksel, A. & Yüksel, S. A. (2017). Flight to quality and the predictability of reversals: The role of market states and global factors. Research in International Business and Finance, 42, 1445-1454. doi:10.1016/j.ribaf.2017.07.082 [1]
   Demirer, R., Yüksel, A. & Yüksel, S. A. (2021). On the hedging benefits of REITs: The role of risk aversion and market states. Economics And Business Letters, 10(2), 126-132. doi:10.17811/ebl.10.2.2021.126-132 [1]
   Demirer, R., Yüksel, A. & Yüksel, S. A. (2022). Time-varying risk aversion and currency excess returns. Research in International Business and Finance, 59, 1-15. doi:10.1016/j.ribaf.2021.101555 [1]
   Dereli, T. (2014). Flexicurity and Turkey's new labor act: problems and prospects.Labor and employment relations in a globalized world: New perspectives on work, Social Policy And Labor Market Implications, 135-158. doi:10.1007/978-3-319-04349-4_6 [1]
   Dereli, T. (2019). Uluslararası çalışma örgütü’nün (ILO’nun) Türkiye’de endüstri ilişkilerinin gelişmesine etkileri (uluslararası sendika özgürlüğü normları açısından eleştirel bir yaklaşım). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 77, 21-58. doi:10.26650/jspc.2019.77.0035 [1]
   Dereli, T., (2013). 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve toplu İş Sözleşmesi Kanunu Genel Bir Değerlendirme.Çalışma ve Toplum, 36, 41-64. [1]
   Develi, E. İ. (2020). Innovation and technology from marketing perspective (from the 1980s to 2000s) with a case study on Turkish women entrepreneurs on agricultural cooperatives. Turkey's Economy from different perspectives after 1980: The past, present and the future, 121-147. [1]
   Doğan, A. F. (2017). Bilirkişilik ve Bilirkişilik Kanunu. Vergi Dünyası Dergisi, (425), 38-45. [1]
   Ergüden, A. E., Tanyer, B., Kaya, C. T., & Türkyılmaz, M. (2018). Endüstri 4.0’ın getirdiği devrimsel değişimler ışığında muhasebe sistemlerinin yeniden yapılandırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 18(54), 139-148. [1]
   Ergüden, E., Dalkılıç, A. F., Kaya, C. T. & Sayar, A. R. Z. (2018). Finansal raporlama ve denetim uygulamaları kapsamında davranışsal muhasebe teorisine bakış. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20, 411-425. [1]