Show simple item record

dc.contributor.authorBağcı Hemşinlioğlu, Sabahat Çiğdemen_US
dc.contributor.authorCanpolat, Esraen_US
dc.date.accessioned2021-01-05T12:54:54Z
dc.date.available2021-01-05T12:54:54Z
dc.date.issued2019-10-10
dc.identifier.citationBağcı Hemşinlioğlu, S. Ç. ve Canpolat, E. (2019). Suriyeli sığınmacılarda Türklerle temas ve psikolojik iyi oluş ilişkisinde aracı değişkenler. Nesne, 7(15), 149-169. doi: 10.7816/nesne-07-15-01en_US
dc.identifier.issn2147-6489
dc.identifier.issn2147-6489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3003
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7816/nesne-07-15-01
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpneE1ESXpNdz09
dc.description.abstractSon yıllarda Türkiye’de ve dünyada artan göç sayısı ile birlikte, farklı gruplar arasındaki ilişkileri düzenlemek ve uyum sürecinde çeşitli zorluklar yaşayan göçmen, sığınmacı ve mülteci grupların psikolojik iyi oluşlarını arttırabilmek adına gruplararası temasın etki mekanizmasının anlaşılması bir gereklilik haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, Suriyeli sığınmacıların Türklerle temasının psikolojik iyi oluşlarıyla ilişkisinde gruplararası kaygı, içgrupla özdeşleşme ve toplumsal kabullenilmenin aracı rolünü incelemektir. Toplamda 163 Suriyeli katılımcı (88 kadın, 75 erkek) gruplararası temas, gruplararası kaygı, çoklu-grup kimlikle özdeşleşme, toplumsal kabullenilme ve psikolojik büyüme ölçeklerini cevaplandırmıştır. Araştırmanın sonucunda, olumlu temasın gruplararası kaygı ile olumsuz, içgrup kimlikle özdeşleşme ve toplumsal kabullenme ile olumlu yönde ilişkili olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. Aynı zamanda, gruplararası kaygı, kimlikle özdeşleşme ve toplumsal kabullenilme psikolojik iyi oluşu anlamlı şekilde yordamaktadır. Gruplararası temas ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin doğrudan anlamlı olmadığı; ancak bu ilişkinin üç aracı değişken aracılığıyla dolaylı olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bulgular Suriyeli sığınmacıların Türklerle olumlu temasının psikolojik iyi oluşlarına olumlu katkısının altını çizmektedir.en_US
dc.description.abstractWith increasing number of immigrants throughout the world and Turkey, it has become critical to examine the role of intergroup contact between majority and minority groups to improve the psychological well-being of immigrants, asylum seekers and refugees who face major difficulties during this adaptational process. The aim of this study is to show whether Syrian asylum seekers’ contact with Turks is related to their psychological well-being via the mediating roles of intergroup anxiety, ingroup identification, and social acceptance. A total of 163 Syrian participants (88 females, 75 males) responded to measures of intergroup contact, intergroup anxiety, multi-group ethnic identity, public self-esteem, and flourishing scales. Findings demonstrated that positive contact was negatively associated with intergroup anxiety and positively associated with both social acceptance and ingroup identification. While the direct relationship between intergroup contact and psychological well-being was not significant, the indirect effects of contact on well-being were significant across all three mediators. Findings are discussed in terms of the effective role of intergroup contact on predicting Syrians’ psychological well-being.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectGruplararası temasen_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectToplumsal kabullenilmeen_US
dc.subjectSuriyeli sığınmacılaren_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectContacten_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectSocial acceptanceen_US
dc.subjectSyrian asylum seekersen_US
dc.titleSuriyeli sığınmacılarda Türklerle temas ve psikolojik iyi oluş ilişkisinde aracı değişkenleren_US
dc.title.alternativeMediators on the relationship between contact with Turks and psychological well-being among Syrian asylum seekersen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalNesneen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychologyen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8399-2652
dc.identifier.volume7
dc.identifier.issue15
dc.identifier.startpage149
dc.identifier.endpage169
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorCanpolat, Esraen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess