Show simple item record

dc.contributor.authorTorun, Ufuken_US
dc.contributor.authorAtıcı Ulusu, Hilalen_US
dc.contributor.authorGündüz, Tülinen_US
dc.date.accessioned2021-03-19T08:42:58Z
dc.date.available2021-03-19T08:42:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationTorun, U., Atıcı Ulusu, H. & Gündüz, T. (2020). Bir işletmede az tekrarlı işlerin risk değerlendirmesi için uygun metotların belirlenmesi ve uygulanması. Endüstri Mühendisliği, 31(3), 267-280.en_US
dc.identifier.issn1300-3410
dc.identifier.issn2667-7539
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3103
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXprd016VTRPQT09
dc.description.abstractErgonomi konusundaki en önemli çalışma alanlarından birini kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR) oluşturmaktadır. Ancak bir çalışanın günlük işinde az yer tutan işlerde KİSR risklerinin değerlendirilmesi, analizlerin uzun ve detaylı çalışma gerektirmesinden dolayı genellikle görmezden gelinmekte veya ertelenmektedir. Bu çalışmada az tekrarlı işlerde ergonomik risklerin değerlendirilmesi için bir kontrol listesi hazırlanması amaçlanmıştır. Bu liste ile riskler pratik ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek önlemler için öncelikleri belirlenebilecektir. Çalışmada, bir otomotiv işletmesinde çalışanın günlük çalışmasının %25’inden az zaman alan işlemler dikkate alınmıştır. Bu işlemlerin gerektirdiği hareket türleri; yük elleçleme, kuvvet uygulama ve itme-çekme olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Her hareket türü için, literatürdeki EAWS, AWS-Light, NIOSH, EN1005-2, ISO11228-1 ve OCRA yöntemlerinde belirtilen limit değerler kullanılarak bir kontrol listesi oluşturulmuştur. Örnek olarak analiz edilen iki farklı işlemde, önerilen kontrol listesi ile detaylı analizler aynı sonucu vermiştir. Böylece özellikle az tekrarlı işlerin en az 5 işgünü sürecek detaylı analizler yerine, önerilen kontrol listesi ile yarım saat içerisinde değerlendirilmesi sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractMusculoskeletal disorders (MSD) are one of the most important areas of study on ergonomics. However, assessing the MSD risks in operations that take less time in an employee’s daily work is neglected or delayed because the analysis requires long and detailed study. In this study, it was aimed to prepare a checklist for evaluating ergonomic risks in less repetitive tasks. With this list, risks can be assessed and prioritized in a practical and rapid manner. In the study, operations which take less time than 25% of the daily work of an employee in an automotive company were taken into account. The types of movements that these operations require are divided in three groups; load handling, force application and push-pull. For each type of movement, the current standards in the literature were reviewed to define the limits that may pose a risk for the musculoskeletal system. In the two different processes that were analyzed as examples, the proposed checklist and the detailed analyzes gave the same result. Thus, rather than the detailed analyzes that will last at least 5 working days, especially for the less repetitive tasks, the recommended checklist provides results within half an hour.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİş sağlığı ve güvenliğien_US
dc.subjectKas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR)en_US
dc.subjectErgonomik risk değerlendirmeen_US
dc.subjectOccupational health and safetyen_US
dc.subjectMusculoskeletal disorders (MSD)en_US
dc.subjectErgonomic risk assessmenten_US
dc.titleBir işletmede az tekrarlı işlerin risk değerlendirmesi için uygun metotların belirlenmesi ve uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeDetermination and implementation of appropriate methods for the risk assessment of less repetitive tasks in a companyen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalEndüstri Mühendisliğien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0913-8471
dc.identifier.volume31
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage267
dc.identifier.endpage280
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorTorun, Ufuken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess