Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdil, Mehmet Adaen_US
dc.date.accessioned2021-06-24T09:30:26Z
dc.date.available2021-06-24T09:30:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationÖzdil, M. A. (2021). The effect of clothing as a marker on identity. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(33), 117-130. doi:10.12981/mahder.867867en_US
dc.identifier.issn1308-4445
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3167
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.12981/mahder.867867
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBeE1EazRPQT09
dc.description.abstractOne of the codes used by individuals to define their identity and convey it to others is clothing. Clothing, which is an instrument that can draw symbolic boundaries between people, must have a strong link between individuals’ real social identities and externally perceived hints in order to be read in common by observers. The major problem to be investigated in this research is to analyze the relationships between identity and clothing, which have been going on since ancient times and will continue in the future. In order to understand these relationships, a theoretical framework needs to be established, and a broad, holistic perspective on the social dimensions of clothing should be developed. The main purpose of this article was to draw on the relationship between clothing and major components of identity. Based on the fact that alternative clothing codes transform those who wear certain clothes into effective symbolic subjects in terms of directing them to a certain behavior politically, culturally, and socially, it was analyzed that this subject constitutes the basis of class struggle.en_US
dc.description.abstractBireylerin kimliklerini tanımlamak ve başkalarına aktarmak için kullandıkları kodlardan biri giyimdir. İnsanlar arasında sembolik sınırlar çizebilen bir araç olan giyimin gözlemciler tarafından ortak olarak okunabilmesi için bireylerin gerçek sosyal kimlikleri ile dışarıdan algılanan ipuçları arasında güçlü bir bağa sahip olması gerekir. Bu araştırmanın temel sorunsalı, eski çağlardan beri devam eden ve gelecekte de devam edecek olan kimlik ve giyim ilişkilerini analiz etmektir. Bu ilişkileri anlamak için kuramsal bir çerçevede ele almak ve giyimin sosyal boyutları hakkında geniş, bütünsel bir bakış açısı geliştirmek amacıyla bu makalede, giyim ile kimliğin temel bileşenleri arasındaki ilişkiye odaklanılmaktadır. Bu çalışmada, bazı grupları sembolik olarak tanımlayan ve diğerlerini dışlayan giyimin politik, sosyal ve kültürel düzeylerde belirleyici bir gösterge olarak kullanıldığı ve belirli sosyal gruplara hitap ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Alternatif giyim kodlarının, belli kıyafetleri giyenleri politik, kültürel ve sosyal olarak belirli bir davranışa yönlendirmek açısından da etkili sembolik öznelere dönüştürmesinden hareketle bu öznenin, sınıf mücadelesine temel teşkil etmesi analiz edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMotif Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectClothingen_US
dc.subjectComponents of identityen_US
dc.subjectEthnicityen_US
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectSymbolen_US
dc.subjectEtnisiteen_US
dc.subjectGiyimen_US
dc.subjectKimliğin ögelerien_US
dc.subjectKimliken_US
dc.subjectSembolen_US
dc.titleThe effect of clothing as a marker on identityen_US
dc.title.alternativeGiyimin bir işaretleyici olarak kimlik üzerindeki etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalMotif Akademi Halkbilimi Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Öğrencien_US
dc.contributor.departmentIşık University, Graduate School for Social Sciences, Master's Programmesen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1793-7441
dc.identifier.volume14
dc.identifier.issue33
dc.identifier.startpage117
dc.identifier.endpage130
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorÖzdil, Mehmet Adaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess