Show simple item record

dc.contributor.authorSusanlı, Zehra Bilgenen_US
dc.date.accessioned2021-06-24T10:21:21Z
dc.date.available2021-06-24T10:21:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSusanlı, Z. B. (2020). Türkiye’de beceri açığı: firma verisi analizi. Business and Economics Research Journal, 11(1), 95-106. doi:10.20409/berj.2020.237en_US
dc.identifier.issn2619-9491
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3168
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.20409/berj.2020.237
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBNE1UQXpNdz09
dc.description.abstractBeceri açığı (skill shortage) terimi işgücü piyasasında becerili işgücüne ihtiyacın, mevcut işgücü arzından ne kadar fazla olduğunu gösterir. Bu çalışma Dünya Bankası tarafından derlenen Enterprise Surveys anketleri 2008 ve 2013 verilerinden faydalanarak beceri açığının Türkiye’deki firmalar arasındaki yaygınlığını ve beceri açığı olasılığının belirleyicilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Firma düzeyinde beceri açığı, anketlere katılan firmaların yetersiz eğitimli işgücünün firma faaliyetlerine engel teşkil edip etmediği sorusuna verdikleri cevap ile ölçülmüştür. Probit modeli tahmin sonuçlarına göre firma büyüklüğü ve kayıt dışı rakiplerin faaliyetleri ile beceri açığı olasılığı arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. Beceri açığının belirleyicileri 2008 ve 2013 yılları arasında değişkenlik göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe term skill shortage refers to a situation in which the demand for skilled labor exceeds the supply of it in the labor market. By drawing on firm level data from Enterprise Surveys conducted by the World Bank, this study explores the incidence and likelihood of skill shortages in Turkey in 2008 and 2013. The responses given by the firms as to whether an inadequately educated workforce is an obstacle to their operations serves as an indication of skill shortages. Probit model estimations indicate that there is a positive and statistically significant association between firm size and the likelihood of skill shortages. The activities of informal competitors are also found to increase skill shortages. The determinants of skill shortages vary across 2008 and 2013.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBeceri açığıen_US
dc.subjectFirma verisien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectFirm-level dataen_US
dc.subjectSkill shortagesen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye’de beceri açığı: firma verisi analizien_US
dc.title.alternativeSkill shortages in Turkey: evidence firm-level dataen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalBusiness and Economics Research Journalen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi (İktisat) Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economicsen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8933-6667
dc.identifier.volume11
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage95
dc.identifier.endpage106
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSusanlı, Zehra Bilgenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess