Show simple item record

dc.contributor.authorKalyoncu, Hülyaen_US
dc.date.accessioned2021-11-22T04:11:35Z
dc.date.available2021-11-22T04:11:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKalyoncu, H. (2021). Resim sanatına yansıyan İstanbul sokak satıcılarının Osmanlı-Türk sosyal yaşamındaki yeri ve önemi. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 0(6), 358 - 390. doi:10.46372/arts.958990en_US
dc.identifier.issn2687-1890
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/3293
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.46372/arts.958990
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVeE1UVTJOZz09
dc.description.abstractOsmanlı Devleti’nde sabit bir dükkâna sahip olmaksızın mal veya hizmet satışı yapan ve “sokak satıcıları” ya da “seyyar satıcılar” adını alan satıcıların yansıdıkları resim sanatı üzerinden alt başlıklar dâhilinde sınıflandırılmasının yapılarak, Osmanlı sosyal yaşamı içerisinde yerlerinin ve önemlerinin tespit edilmesinin amaçlandığı bu çalışmada, yöntem olarak Osmanlı’ya dair kaynaklarda yer alan sokak satıcıları ile ilgili yazılı ve görsel kaynak taramaları yapılmış, ilgili görsel kaynaklardan satıcı tipolojileri saptanarak fiziksel tanımlamalarının tespitine çalışılmış, yazılı kaynaklardan ise satıcıların toplum içerisindeki yerleri ve önemleri irdelenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırma ile geçim zorlukları nedeni ile Anadolu’nun farklı kentlerinden İstanbul’a gelen, Osmanlı toplumunun vazgeçilmezi olan bu kişilerin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yaşama da doğrudan etki etmiş oldukları ve bu etkinin günümüz Türkiye’sinde de halen devam ettiği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda sokak satıcılığının Osmanlı’dan da gelen kültür birikimi sürekliliğinin sağlanması ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşama katkı sağlanması için, sektörün tamamen ortadan kaldırılması yerine, gelişmiş ülke örneklerinde görüldüğü şekliyle belediyeler tarafından modernize edilmiş çağdaş ekipmanlar ve kaliteli hizmet eğitimleri verilmek sureti ile organize edilerek, sektöre kazandırılmaları önerimizdir.en_US
dc.description.abstractThe Ottoman Empire defined the individuals who offer goods and services without depending on any permanently built location as “Street vendors” or “hawkers”. They migrated to İstanbul from different regions of Anatolia to earn money, have an effective role in the economy, and influence social life. This study aims to classify the reflections of the Ottoman street vendors on painting. To determine their place and importance in Ottoman social life, written and visual sources about the street vendors in Ottoman Empire were subject to review. It was intended to establish physical definitions of the street vendors by detecting the seller typologies through the use of the related visual sources. Written sources were utilized to address the place and importance of the sellers in society. It was understood based on the study that street vendors were the indispensable elements of Ottoman society. Achieving permanency of this still evolving and developing profession which is a branch of the cultural background that ensures continuity of society, has significance in the sociocultural structuring of today’s Turkish society.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMardin Artuklu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectOsmanlıen_US
dc.subjectSokak satıcısıen_US
dc.subjectSosyo-kültüren_US
dc.subjectSosyal yaşamen_US
dc.subjectResim sanatıen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectOttomanen_US
dc.subjectStreet vendoren_US
dc.subjectSocial lifeen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectPaintingen_US
dc.titleResim sanatına yansıyan İstanbul sokak satıcılarının Osmanlı-Türk sosyal yaşamındaki yeri ve önemien_US
dc.title.alternativeIstanbul street vendor and place and importance of the vendors in Ottoman-Turkish social life on paintingen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Fine Arts, Department of Visual Artsen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6325-6009
dc.identifier.volume0
dc.identifier.issue6
dc.identifier.startpage358
dc.identifier.endpage390
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorKalyoncu, Hülyaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess