Show simple item record

dc.contributor.editorKoloğlugil, Serhaten_US
dc.contributor.editorOrhan, Sevinçen_US
dc.contributor.editorYalçıntaş, Altuğen_US
dc.date.accessioned2022-04-19T20:01:01Z
dc.date.available2022-04-19T20:01:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationKoloğlugil, S. (2012). İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx, Editör (Sevinç Orhan ve Altuğ Yalçıntaş ile birlikte), İletişim Yayınları, İstanbul.en_US
dc.identifier.isbn9789750511011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/4053
dc.description.abstractBugün Avrupa’da Marx’ın sözünü ettiği bir komünizm hayaleti dolaşıyor mu, bunun tayinini okuyucuya bırakıyoruz. Bizim bu çalışma dolayısıyla görebildiğimiz, iktisatta bir hayaletin dolaşıyor olduğu – Marx’ın hayaleti. Marx ve Engels Komünist Manifesto’da, komünizm hayaletinin en nihayetinde kapitalizmi yıkarak somutlaşacağından bahsediyordu. Bugün, bu hayaletin varlığına olan inancın bazı kapitalizm karşıtı çevrelerde bile yok sayıldığı bir çağı yaşıyoruz. Peki, sahiden de ruh çağıracak, tarihî bir dönemeçte ismen zikredilecek bir yazar mıdır Marx? Yoksa insanlığın başka bir dünya hayal etmesini doğuran şartlar bugün hâlâ var olmaya devam mı etmektedir? Marx anlatmaya devam ediyor. Kapitalizmi niteleyen, onun bitip tükenmek bilmeyen iştahını açıklayan kuramıyla, zihin açıcı ve benzersiz bir düşünür olarak varlığını koruyor. Onun meşhur hayalet metaforuna gönderme yapan kitap, Marx’ın sorularını ve yöntemini hatırlatıyor, yeniden yorumluyor. Mevcut yaklaşımları özetlerken, güçlü bir alternatif olarak sorunları ele alış biçimini irdeliyor.en_US
dc.description.tableofcontentsHÂLÂ MARXen_US
dc.description.tableofcontentsGENÇ MARX VE “ODUN HIRSIZLIĞI KANUNU TARTIŞMALARI”en_US
dc.description.tableofcontentsMARKSİST İDEOLOJİ KAVRAMIen_US
dc.description.tableofcontentsGENÇ MARX’IN HEGEL ELEŞTİRİSİ, BU ELEŞTİRİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİen_US
dc.description.tableofcontentsDİJİTAL EKONOMİ VE ÖZGÜR YAZILIM: MARKSİST BİR ANALİZen_US
dc.description.tableofcontentsYAYINCILIK ENDÜSTRİSİNDE YAPAY SEÇİLİM: MARX VE ENGELS’İN POLİTİK İKTİSAT METİNLERİ ÜZERİNE BİBLİYOGRAFİK BİR İNCELEMEen_US
dc.description.tableofcontentsKITLIK / FAZLAen_US
dc.description.tableofcontentsNEWTONCU KRONOLOJİ, MARKSİZM VE FELSEFİ ÇIKMAZ: MARKSİST VE LİBERAL GELENEKLERDE YAKINSAMA VE YAPIÇÖZÜMen_US
dc.description.tableofcontentsÜNİVERSAL ENTERNASYONAL SARMALINDA MARX VE “YAHUDİ SORUNU”en_US
dc.description.tableofcontentsMARX’IN AZALAN KÂR ORANLARI, KREDİ PARA VE HAYALİ SERMAYE KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE 2007 KÜRESEL KRİZİen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİletişim Yayınlarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.sourceİktisatta Bir Hayalet: Karl Marxen_US
dc.subject19.yüzyılen_US
dc.subjectEngelsen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİktisat teorisien_US
dc.subjectManifestoen_US
dc.subjectMarxen_US
dc.subjectSanayi devrimien_US
dc.titleİktisatta bir hayalet: Karl Marxen_US
dc.typebooken_US
dc.description.version1. Baskıen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economicsen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2399-4349
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage360
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusalen_US
dc.contributor.institutionauthorKoloğlugil, Serhaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record