Show simple item record

dc.contributor.authorErgüney Okumuş, F. Elifen_US
dc.contributor.authorDeveci, Ezgien_US
dc.date.accessioned2022-05-22T10:39:57Z
dc.date.available2022-05-22T10:39:57Z
dc.date.issued2019-09-30
dc.identifier.citationErgüney Okumuş, F. E. & Deveci, E. (2019). Yeme bozukluklarında grup psikoterapileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(3), 338-350. doi:10.18863/pgy.439773en_US
dc.identifier.issn1309-0658
dc.identifier.issn1309-0674
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/4347
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18863/pgy.439773
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRrM016RTFOUT09
dc.description.abstractYeme bozuklukları ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiren, yaygınlığı artmakta olan ve gelişen tedavi yöntemlerine rağmen tedavi etkinliği henüz istenilen düzeye ulaşamayan psikiyatrik bir problem-dir. Tedaviye başvuran vakaların ancak yarısında tam remisyon sağlanabilmektedir. Bu süreçte multidi-sipliner bir ekiple uzun soluklu sürdürülen tedavi modelleri önerilmekte, fakat bu tedaviler de oldukça maliyetli olabilmektedir. Bütün psikolojik problemlerde olduğu gibi yeme bozukluklarının tedavisinin de ilişkisel faktörler açısından ele alınması önemlidir. Müdahale çalışmalarının da bu noktayı odak haline getirmesinin tedavi etkinliğini arttırmanın bir yolu olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada yeme bozukluklarının farklı türlerinde grup psikoterapilerinin nasıl yapıldığı, teorik kökenleri, uygulama odakları ve etkinliğine dair araştırmalar gözden geçirilmektedir. Alandaki çalışmaların bulguları ışığın-da, grup psikoterapilerinin yeme bozukluklarında uygun olan vakalar için tercih edilebilecek, ekonomik ve tedavi etkinliği açısından umut vaat eden bir tedavi seçeneği olduğu anlaşılmaktadır.en_US
dc.description.abstractEating disorders are one of the major psychiatric disorders that cause serious health problems. Although treatment methods are highly developed, the desired treatment level has not been reached yet. So, a full remission can only be achieved in half of the patients who applied for treatment. For a full recovery, a long-term treatment model which has been applied by a multidisciplinary team is recommended, but these treatments can be very costly. As in all psychological problems, it is very important to handle relational factors in the treatment of eating disorders and it is considered that if relational factors are the focus of interventions, it will enhance the effectiveness of treatment. This study examines how group psychotherapies are applied in different types of eating disorders, their theoretical origins, the focuses of practice and their effectiveness. In the light of the findings, it is understood that group psychotherapies are promising therapeutic options in terms of therapeutic efficacy and cost-effectiveness, which can be preferred for appropriate cases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherLut TAMAMen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectYeme bozukluklarıen_US
dc.subjectGrup psikoterapien_US
dc.subjectAnoreksiya nervozaen_US
dc.subjectBulimiya nervozaen_US
dc.subjectTıkınırcasına yeme bozukluğuen_US
dc.subjectEating disordersen_US
dc.subjectGroup psychotherapyen_US
dc.subjectAnorexia nervosaen_US
dc.subjectBulimia nervosaen_US
dc.subjectBinge eating disorderen_US
dc.titleYeme bozukluklarında grup psikoterapilerien_US
dc.title.alternativeGroup psychotherapies in eating disordersen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalPsikiyatride Güncel Yaklaşımlaren_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychologyen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0768-3409
dc.identifier.volume11
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage338
dc.identifier.endpage350
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDeveci, Ezgien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess