Now showing items 1-20 of 42

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Baban, S.R.B. (2008). A new technique to investigate the value relevance of accounting information : the entry approach. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Benli, B., (2019). A comparative study among Turkish and American consumers on the relationship between cultural dimensions and the two important outctmes of consumer society: Conspicuous consumption and online compulsive buying behavior. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çakalı, K. R., (2008). Role of internal auditing in corporate governance: Two case studies from Turkey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çelik, C., (2019). Kültür endüstrisi ve sanat ilişkisi içerisinde esin, taklit, alıntı, çalıntı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çelik, M.F., (2017). Türk sinemasında iç göç filmlerinde birey ve mekan algısı (1960-2009). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çelikel, A. T., (2009).Factors affecting research and development (R&D) collaboration of multinational enterprises (MNEs) and their local partner firms: A case study of turkish automotive industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çeşmeci, N., (2010). Perceptions on strategy in general and strategic management: A survey on common strategic perception among medium-high level managers in Turkey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çetin, E., (2018). Çağdaş sanat koleksiyonlarının müzelerde toplumla buluşmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çiftçi, T., (2018). Nöroestetik ve görsel düşünme perspektifinden sanatsal ve bilimsel yaratıcılık. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Demir, G. (2008). Boutique pastry management as a rising services marketing practice and a comprehensive survey of boutique pastries in İstanbul. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Demir, V.I., (2018). Türkiye'de kamusal alanlarda iktidar karşıtı sivil hareketler ve bunların sanat pratiği bağlamında değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Erimiş, S., (2009). Stategic human resources management applications in leading turkish firms. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Falcıoğlu, P., (2007). Spatial patterns of the turkish manufacturing industry in the context of economic integration: An analysis for the post 1980 period. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Gülsoy, T. Y., (2006). The advertiser's perspective on advertsing agency-client relationships: A survey of leading advertisers in Turkey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Günay, K., (2008).The competitiveness of the turkish iron and steel industry in the process of membership to the european union. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Güner, B., (2018). Küreselleşme sürecinde sanatta ötekilik. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Işıkdemir Uluç, N. Ç., (2016). A comparative field study in four emerging markets; Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates and Egypt on e-health development challenges and utilization capabilities. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kaya, G., (2017). Sanat alıcılarının sanatı değerlendirme yaklaşımları: Türkiye örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kilimci, P., (2018). Sanatta mikroskopik görüntülerin dünyada ve Türkiye'deki yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kireç, D., (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin ruh sağlığı belirtilerini gözlemlemeye yönelik görsel sanatlar eğitim modeli tasarısı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]