Now showing items 1-1 of 1

    • Kıyamet ve son yargı tasvirlerinde hibrit ikonografisi 

      Onurel, Ruhiye (Işık Üniversitesi, 2018-12-07)
      Başlangıcı olan her şeyin bir sonu olduğu bilincinden hareketle, gelecekte insanlığı nasıl bir sonun beklediğine ilişkin merak sorunsalı, toplumların inanç biçimlerine göre şekillenmektedir. Apokaliptik düşünce yapısının, ...