Show simple item record

dc.contributor.advisorFalcıoğlu, Pınaren_US
dc.contributor.authorMohsen Ayyadumi, Yasser Abdullahen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi (İngilizce) Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2022-09-16T08:52:21Z
dc.date.available2022-09-16T08:52:21Z
dc.date.issued2022-04
dc.identifier.citationMohsen Ayyadumi, Y. A. (2022). Satisfaction of high education students with blackboard learning system during COVID-19. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/4847
dc.descriptionText in English ; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 197-215)en_US
dc.descriptionxi, 220 leavesen_US
dc.description.abstractWith the advent of the novel COVID-19 disease, the world has become facing an extraordinary situation that has changed the course of normal human life upside down and pushed them towards compulsory, recent technology-based alternative solutions, educational life is an integral part of that. The higher education institutions in Turkey rushed from the first moments to avoid the disruption of education process, and transformed into the full-fledged online learning system. Therefore, the current study addressed aims to investigate ‘How satisfied with the transformation to Blackboard Learning System BLS for high education students, Istanbul-Turkey, during COVID-19 disease period 2020 are’ through a comparison of undergraduate and postgraduate students’ perceptions via thirty items divided into six axes, which are included in a single model. An online questionnaire survey sent through BLS itself and WhatsApp was filled out by a total of 294 student respondents, wherein afterwards an inferential and descriptive study with quantitative approach has been employed for analyzing their perceptions. The findings are indicative that the Usefulness, Engagement, Communication and Ease of Use, Self-efficacy, and Challenges axes respectively have a statistically significant effect on students’ perceptions concerning satisfaction with the BLS. As the Usefulness and Engagement axes have the highest contribution to students’ satisfaction with the BLS, unlike, the Challenges axis has the least contribution. It can be reported that the transformation into BLS during COVID-19 disease period is satisfactory for higher education students. With superiority of postgraduate students’ perceptions, in terms of Self-efficacy, Communication and Ease of Use and Challenges axes, along with a clear supremacy of the postgraduate students’ perceptions over the Overall axes level. Moreover, all demographic dimensions except gender, place of the living, the kind of device preferred and the willingness in using BLS in the future, influence the undergraduate and postgraduate students’ perceptions. An ease of use and communication, increased self-efficacy, flexibility, availability, accessibility, transferability, affordability, interactivity, saving-time moderately and positive changes of students’ life are shown to be the most traits the BLS has. Unlike, BLS, while effective, gives rise to a sense of isolation, lack of concentration, the reluctance of attendance, plus fairly vulnerability of participation, which are demonstrated to be the most drawbacks in The BLS. Some recommendations might contribute to successful implementation and satisfying use of BLS have been suggested.en_US
dc.description.abstractCOVID-19 hastalığının ortaya çıkmasıyla birlikte, dünya, normal insan yaşamını alt üst eden olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldı ve onları zorunlu, yeni teknoloji tabanlı alternatif çözümlere doğru itti. Eitim hayatı da bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'de yükseköğretim kurumları, eğitim sürecinin aksamaması için ilk anlardan itibaren tam teşekküllü çevrimiçi öğrenme sistemine döndü. Mevcut çalışma ‘2020 COVID-19 hastalık döneminde İstanbulda bir üniversitedeki yükseköğretim öğrencileri için Blackboard Learning System BLS'ye geçiş ne kadar memnun olduğunu' tek bir modele dahil olan’ altı eksene bölünmüş otuz madde üzerinden lisans ve lisansüstü öğrencilerinin algılarının karşılaştırılması yoluyla araştırmayı amaçlamaktadır. BLS ve WhatsApp aracılığıyla gönderilen çevrimiçi bir anket anketi toplam 294 öğrenci katılımcı tarafından dolduruldu, daha sonra onların algılarını analiz etmek için çıkarımsal ve nicel bir tanımlayıcı yaklaşım kullanılmıştır. Bulgular, sırasıyla Yararlılık, Katılım, İletişim ve Kullanım Kolaylığı, Öz-yeterlik ve Zorluklar eksenlerinin öğrencilerin BLS'den memnuniyetle ilgili algıları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunun göstergesidir. Yararlılık ve Katılım eksenleri, öğrencilerin BLS ile ilgili memnuniyetine en yüksek katkıya sahip oldukları, Zorluklar ekseni ise en az katkıya sahip olan eksenlerdir. COVID-19 hastalık döneminde BLS'ye dönüşümün yükseköğretim öğrencileri için tatmin edici olduğu söylenebilir. Lisansüstü öğrencilerin algılarının, Özyeterlik, İletişim ve Kullanım Kolaylığı ve Zorluklar eksenleri açısından üstünlüğü ile birlikte, lisansüstü öğrencilerin algılarının Genel eksenler düzeyinde açık bir üstünlüğü vardır. Ayrıca, cinsiyet, yaşanılan yer, tercih edilen cihaz ve gelecekte BLS kullanma istekliliği türü dışındaki tüm demografik boyutlar, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin algılarını etkilemektedir. Kullanım ve iletişim kolaylığı, artan öz-yeterlik, esneklik, kullanılabilirlik, erişilebilirlik, aktarılabilirlik, satın alınabilirlik, etkileşim, orta düzeyde zaman tasarrufu ve öğrencilerin hayatındaki olumlu değişikliklerin BLS'nin sahip olduğu özellikler olduğu ortaya çıkmıştır. BLS etkili olmakla birlikte, izolasyon hissi, konsantrasyon eksikliği, katılım isteksizliği ve katılımın oldukça kırılgan olması dezavantajları oluşturmaktadır. BLS'nin başarılı bir şekilde uygulanmasına ve etkin kullanımına katkıda bulunabilecek bazı önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.tableofcontentsOnline Learning System Overview: Concepts and Differencesen_US
dc.description.tableofcontentsThe Digital Educationen_US
dc.description.tableofcontentsHistory of Distance Educationen_US
dc.description.tableofcontentsDistance Education, eLearning and Online Learningen_US
dc.description.tableofcontentsLearning Management System LMSen_US
dc.description.tableofcontentsBlackboard Learning System BLSen_US
dc.description.tableofcontentsFunctions of BLSen_US
dc.description.tableofcontentsBlackboard Learning System BLS Traits and Drawbacksen_US
dc.description.tableofcontentsPrevious Studiesen_US
dc.description.tableofcontentsThe Transformation towards LMSs under Technological Evolution and COVID-19 Diseaseen_US
dc.description.tableofcontentsEmpirical Literatureen_US
dc.description.tableofcontentsLiterature Summaryen_US
dc.description.tableofcontentsABOUT ONLINE LEARNING IN TURKYen_US
dc.description.tableofcontentsHigher Education in Turkey and Online Learningen_US
dc.description.tableofcontentsHigher Education under the Shadow of COVID-19en_US
dc.description.tableofcontentsCOVID-19 PANDEMIC AND THE EFFECT ON THE TERTIAR INSTRUCTIONen_US
dc.description.tableofcontentsOrigin, Characteristics and Transmissionen_US
dc.description.tableofcontentsRising to COVID-19 Pandemicen_US
dc.description.tableofcontentsThe Effect of COVID-19 on the Tertiary Instructionen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBlackboard learning system BLSen_US
dc.subjectCOVID-19en_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.subjectLearning management system LMSen_US
dc.subjectTransformationen_US
dc.subjectBlackboard eğitim sistemi BLSen_US
dc.subjectMemnuniyeten_US
dc.subjectÖğrenme yönetim sistemi ÖYSen_US
dc.subjectDönüşümen_US
dc.subject.lccLC5808.T9 A99 2022
dc.subject.lcshDistance education -- Turkey.en_US
dc.subject.lcshWeb-based instruction -- Turkey.en_US
dc.subject.lcshSocial distancing (Public health) and education -- Turkey.en_US
dc.subject.lcshCOVID-19 (Disease)en_US
dc.subject.lcshCOVID-19 Pandemic, 2020-en_US
dc.subject.lcshBlackboard systems (Computer programs)en_US
dc.titleSatisfaction of high education students with blackboard learning system during COVID-19en_US
dc.title.alternativeCOVID-19 Sürecinde yüksek öğrenimde blackboard eğitim sistemine geçişin öğrenci tatminine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yöneticiler İçin İşletme Yönetimi (İngilizce) Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4800-0774
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorMohsen Ayyadumi, Yasser Abdullahen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess