Now showing items 1-12 of 12

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Bal, E. & Tavman, E. B. (2021). Impact of Covid-19 outbreak on consumer behavioral responses in the Turkish context. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 15-32. [1]
   Çelik, A. (2021). Anonim ortaklığın haklı nedenle feshini sınırlandıran hususlar. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, 10(39), 641-692. [1]
   Çelik, A. (2022). Hukukçu bilirkişi atanması yasağı ve bu yasağın iptalinin reddine ilişkin anayasa mahkemesi kararının değerlendirilmesi. Legal Hukuk Dergisi, 20(231), 797-846. doi: [1]
   Dereli, T., Soykut Sarıca, Y. P., Şen Taşbaşı, A. & Çağlı Kaynak, E. (2022). Institution-building on shop-floor employees’ representation with reference to international norms and representative industrial democracy: a first attempt to model dual-channel representation in Turkey. Çalışma ve Toplum, 5(75), 2613-2637. doi:10.54752/ct.1191455 [1]
   Eser G. & Tuncay Çelikel, A. (2022). A case analysis on factors affecting the emergence of social innovations after Covid- 19 in Turkey. Research Journal of Business and Management, 9(2), 56-72. doi:10.17261/Pressacademia.2022.1561 [1]
   Eser G. & Tuncay Çelikel, A. (2022). Factors promoting the emergence of social ventures for the post Covid-19: a case study in Turkey. PressAcademia Procedia, 15(1), 125-126. doi:10.17261/Pressacademia.2022.1591 [1]
   Kurban, İ. C. & Polat, L. (2021). KÜMİ FRS İLE MSUGT/VUK uygulamaları arasındaki farklılıklar ve bir uygulama. PressAcademia Procedia, 13(1), 103-104. doi:10.17261/Pressacademia.2021.1435 [1]
   Tavman, E. B. & Soyak, M. S. (2021). Geçmişten günümüze pazarlama sistemi düşünce okulu. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19(4), 157-170. doi:10.11611/yead.988411 [1]
   Tavman, E. B. (2021). Shelby D. Hunt: pazarlama bilimine katkıları. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 41-55. [1]
   Tavman, E. B. (2022). The success of freemium business model: multiple case studies of industry leaders. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 635-642. doi:10.37880/cumuiibf.1063898 [1]
   Ümit, E., Yüksel, A., Yüksel, A. & Öztürk, H. (2022). The impact of expectations on the co-integration relationship between the stock and REIT markets. Global Business and Economics Review, 27(1), 20-42. doi:10.1504/GBER.2022.10044384 [1]
   Yelkencioğlu, İ. & Yüksel, A. H. (2022). Occupational stress and mindfulness: an empirical study. Journal of Business Economics and Finance, 11(2), 102-109. doi:10.17261/Pressacademia.2022.1560 [1]