Show simple item record

dc.contributor.authorAkış, Sevginen_US
dc.date.accessioned2022-10-12T18:11:05Z
dc.date.available2022-10-12T18:11:05Z
dc.date.issued2000-01-01
dc.identifier.citationAkış, S. (2000). Kuzey Kıbrıs'ta çevre bilinci. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1(1), 7-17.en_US
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5000
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/doujournal/issue/66642/1042763
dc.description.abstractBu makalede 1994 yılında Kuzey Kıbrıs’ta yapılan çevreye karşı tutum anketinin sonuçları verilmektedir. Araştırmanın hipotezine göre çevre bilinci ile yaş, eğitim düzeyi, yerleşim alanı, yerli veya göçmen olma ve cinsiyet değişkenleri arasında ilişki vardır. Çevreci tutum ve davranışların göstergeleri olarak da çevreci örgütlere üye olma, alış-verişe giderken yanına kendi alış-veriş torbasını alma, çevre dostu aerosoller kullanma ve boş şişelerin yeniden değerlendirilmesi alınmıştır. Ancak değişkenler arasında çoğunlukla anlamlı ilişkiler bulunamadığından, öne sürülen hipotez tümüyle doğrulanamamıştır.en_US
dc.description.abstractThis article reports the results of an environmental attitude survey conducted in Northern Cyprus in 1994. It was hypothesized that there is a relationship between environmental consciousness and the variables of age, level of education, area of residency, origin and gender of the respondent. Membership in an environmental organization, habit of taking one’s own shopping bag when going shopping, choosing environmentally friendly aerosols, and reusing the empty bottles were taken to be possible indicators of environmental attitudes and behavior among respondents. Since no statistically significant relationship was found in most of the cases, it was concluded that the hypothesis was not confirmed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre bilincien_US
dc.subjectSürdürülebilir kalkınmaen_US
dc.subjectKuzey Kıbrısen_US
dc.subjectEnvironmental consciousnessen_US
dc.subjectSustainable developmenten_US
dc.subjectNorth Cyprusen_US
dc.titleKuzey Kıbrıs’t a çevre bilincien_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.identifier.volume1
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage7
dc.identifier.endpage17
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorAkış, Sevginen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record