Show simple item record

dc.contributor.authorSusanlı, Zehra Bilgenen_US
dc.date.accessioned2022-10-14T16:31:58Z
dc.date.available2022-10-14T16:31:58Z
dc.date.issued2017-12-25
dc.identifier.citationSusanlı, Z. B. (2017). Türkiye’de işgücüne katılım, istihdam ve beşeri sermaye dışsallıkları*. Yildiz Social Science Review, 3(1), 47-57.en_US
dc.identifier.issn2149-4363
dc.identifier.issn2687-6256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5016
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/yssr/issue/33541/302615
dc.description.abstractBu çalışmada bireylerin işgücüne katılım ve istihdamda olma ihtimallerinin içinde bulundukları bölgenin beşeri sermaye düzeyi ile bağlantısı Hanehalkı İşgücü Anketi 2013 yılı mikro verisi kullanılarak incelenmiştir. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yapılan Probit modeli tahminleri bölgesel beşeri sermaye düzeyinin erkeklerin işgücüne katılım ve istihdamda olma olasılığını anlamlı olarak artırdığını ancak, bu etkinin sadece üniversite ve üzeri eğitime sahip kadınlar için geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgular bölgesel beşeri sermayenin erkeklerin istihdam olasılığı üzerindeki olumlu etkisinin bireylerin eğitim düzeyi ile ters orantılı olduğunu ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYıldız Teknik Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri sermayeen_US
dc.subjectDışsallıken_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectİşgücüne katılımen_US
dc.titleTürkiye’de işgücüne katılım, istihdam ve beşeri sermaye dışsallıkları*en_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalYildiz Social Science Reviewen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economicsen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8933-6667
dc.identifier.volume3
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage47
dc.identifier.endpage57
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorSusanlı, Zehra Bilgenen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record