Show simple item record

dc.contributor.authorUlusan Polat, Meltemen_US
dc.contributor.authorPolat, Leventen_US
dc.date.accessioned2022-10-19T15:46:37Z
dc.date.available2022-10-19T15:46:37Z
dc.date.issued2019-06-30
dc.identifier.citationUlusan Polat, M. & Polat, L. (2019). Mental accounting and risk perception in the context of behavioral finance: an empiral evidence in Marmara University. Journal of Research in Business, 4(1), 18-34. doi:10.23892/JRB.2019453292en_US
dc.identifier.issn2630-6255
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5040
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.23892/JRB.2019453292
dc.description.abstractWith the prevalence of behavioral approaches to the consumption – and investment-based decisions of individuals, the mental coding of gains and losses employing the value function of prospect theory has been studied intensively by Thaler (2008), focusing on the process of mental accounting, the set of cognitive operations used by individuals and households to organize, evaluate, and keep track of financial activities. This study analyzes the behaviors of academicians in context of mental accounting and risk-based components. The sampling frame comprises academicians from the Faculty of Business Administration at Marmara University, Istanbul, and the findings show that mental accounting does, indeed, an impact on risk perception. However, the risk perceptions of academicians in terms of financial instruments differ with respect to demographic variables.en_US
dc.description.abstractGünümüzde, davranışsal tutum bireylerin tüketim ve yatırım kararlarına hâkim olmaya başladığından, Thaler (2008), Beklenti Teorisi’ndeki değer fonksiyonunu kullanarak kazanç ve kayıpların zihinsel kodlaması üzerinde yoğun olarak araştırmalar yapmıştır. Zihinsel muhasebe olarak isimlendirilen bu süreç, bireylerin ve hane halkının finansal aktivitelerini organize etmek, değerlendirmek ve takip etmek için kullandığı bir dizi bilişsel operasyondan oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, zihinsel muhasebe ve risk bazlı bileşenler kapsamında akademisyenlerin davranışlarını analiz etmektir. Çalışmanın örneklemini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi akademisyenleri oluşturmaktadır. Çalışmanın bulguları, zihinsel muhasebenin risk algısı üzerinde etkisi olduğunu ortaya çıkartmıştır. Ayrıca, akademisyenlerin, finansal araçlar üzerindeki risk algılarının demografik değişkenler arasında farklılık gösterdiği de görülmüştür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMental accountingen_US
dc.subjectRisk perceptionen_US
dc.subjectCost and benefiten_US
dc.subjectSunk costen_US
dc.subjectTopical accounten_US
dc.subjectZihinsel muhasebeen_US
dc.subjectRisk algısıen_US
dc.subjectFayda ve maliyeten_US
dc.subjectBatık maliyeten_US
dc.subjectTopikal (Lokal) hesapen_US
dc.titleMental accounting and risk perception in the context of behavioral finance: an empiral evidence in Marmara Universityen_US
dc.title.alternativeDavranışsal finans kapsamında zihinsel muhasebe ve risk algısı: Marmara Üniversitesi’nde ampirik bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalJournal of Research in Businessen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0072-7651
dc.identifier.volume4
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage18
dc.identifier.endpage34
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorPolat, Leventen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record