Show simple item record

dc.contributor.authorGörkey, Seldaen_US
dc.date.accessioned2022-11-15T15:10:38Z
dc.date.available2022-11-15T15:10:38Z
dc.date.issued2022-10
dc.identifier.citationGörkey, S. (2022). The dynamic relationship between technological change and employment: a comparison of youth and total employment using panel VAR approach and causality analysis. Sosyoekonomi, 30(54), 11-34. doi:10.17233/sosyoekonomi.2022.04.01en_US
dc.identifier.issn1305-5577
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5129
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2022.04.01
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1138744
dc.description.abstractThis study empirically examines the relationship and causality between technological change and employment by comparing youth and total employment. It covers data from 16 OECD economies from 1985 to 2018 and uses multifactor productivity (MFP) as a proxy for technological change. The findings from the general method of moments panel vector autoregression (GMM Panel-VAR) approach indicate significant and positive effects of MFP on youth and total employment, and a significant yet negative impact of youth employment on MFP. According to Panel-VAR-Granger- Causality analysis results, there is a two-way causality between MFP and youth employment and a one-way causality from MFP to total employment. Thus, this study empirically confirms the jobcreation effect of technology and finds out that the technological change and employment nexus differs for youth employment compared to that for total employment.en_US
dc.description.abstractBu çalışma teknolojik değişme ile istihdam arasındaki ilişkiyi ve nedenselliği, genç istihdamı ile toplam istihdamı karşılaştırarak, ampirik olarak incelemektedir. Çalışma, 16 OECD ülkesi için 1985-2018 arası dönemdeki verileri kapsamakta olup teknolojik değişmenin göstergesi olarak çoklu faktör verimliliğini (ÇFV) kullanmaktadır. Genelleştirilmiş Momentler Panel Vektör Otoregresif (GMM Panel-VAR) analizi bulguları, ÇFV’nin genç ve toplam istihdamın üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin bulunduğunu; genç istihdamın ÇFV üzerindeki etkisinin ise anlamlı fakat negatif olduğunu göstermektedir. Panel VAR-Granger Nedensellik analizi bulgularına göre ise ÇFV ile genç istihdamı arasında çift-yönlü, ÇFV’den toplam istihdama doğru ise tek-yönlü nedensellik bulunmaktadır. Böylelikle bu çalışma ile teknolojik değişmenin iş yaratma etkisi ampirik olarak doğrulanmakta ve teknolojik değişme-istihdam ilişkisinin genç istihdamı için, toplam istihdama kıyasla, farklı olduğu sonucunu ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSosyoekonomi Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTechnological changeen_US
dc.subjectMFPen_US
dc.subjectMultifactor productivityen_US
dc.subjectYouth employmenten_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectJob-creationen_US
dc.subjectPanel VARen_US
dc.subjectPanel VAR Granger-Causalityen_US
dc.subjectÇFVen_US
dc.subjectÇoklu faktör verimliliğien_US
dc.subjectGenç istihdamıen_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectİş yaratmaen_US
dc.subjectPanel VARen_US
dc.subjectPanel VAR-Granger Nedenselliken_US
dc.subjectUnemploymenten_US
dc.subjectInnovationsen_US
dc.subjectImpacten_US
dc.titleThe dynamic relationship between technological change and employment: a comparison of youth and total employment using panel VAR approach and causality analysisen_US
dc.title.alternativeTeknolojik değişme ve istihdam arasındaki dinamik ilişki: genç istihdamı ile toplam istihdamın panel VAR ve nedensellik analizleri ile karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalSosyoekonomien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi (İktisat) Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Economicsen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2760-3667
dc.identifier.volume30
dc.identifier.issue54
dc.identifier.startpage11
dc.identifier.endpage34
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGörkey, Seldaen_US
dc.relation.indexTR-Dizinen_US
dc.relation.indexEmerging Sources Citation Index (ESCI)en_US
dc.description.wosidWOS:000877686200001


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record