Show simple item record

dc.contributor.authorDereli, Tokeren_US
dc.contributor.authorSoykut Sarıca, Yeşim Pınaren_US
dc.contributor.authorŞen Taşbaşı, Aslıen_US
dc.contributor.authorÇağlı Kaynak, Elifen_US
dc.date.accessioned2022-11-21T09:00:23Z
dc.date.available2022-11-21T09:00:23Z
dc.date.issued2022-10-24
dc.identifier.citationDereli, T., Soykut Sarıca, Y. P., Şen Taşbaşı, A. & Çağlı Kaynak, E. (2022). Institution-building on shop-floor employees’ representation with reference to international norms and representative industrial democracy: a first attempt to model dual-channel representation in Turkey. Çalışma ve Toplum, 5(75), 2613-2637. doi:10.54752/ct.1191455en_US
dc.identifier.issn1305-2837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5133
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.54752/ct.1191455
dc.description.abstractThis article explores the feasibility of setting up a shopfloor social dialogue mechanism in Turkey based on the synthesis of EU Directive (2002/14/EC), the German works council model and various dimensions of Turkish labour law and practice. Evaluating the outputs of the questionnaire conducted between the years 2015-2016 and addressed to selected samples of representatives of labour unions and employers’ organizations as well as to officials of the Turkish Ministry of Labour and Social Security, the article proposes two alternatives for a dual-channel representation system: namely, the establishment of works councils to co-exist with unions and the election of employee representatives. Since the majority of Turkey’s workplaces are currently unrepresented by unions, it is assumed that either option may serve the objectives of adapting Turkish labour relations to international standards and locating representative industrial democracy at the core of work life.en_US
dc.description.abstractBu makale, AB Direktifi (2002/14/EC), Alman İş Konseyi Modeli ve Türk İş Hukuku uygulamalarının çeşitli boyutlarıyla sentezine dayalı olarak, Türkiye'de sosyal diyalog merkezli bir işyeri çalışan temsilciliği mekanizması modeli önerisinde bulunmayı amaçlamaktadır. Makalede işçi ve işveren örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bazı yetkililerinden oluşan örneklem grubuna yönelik 2015-2016 yılları arasında yürütülen anketin çıktıları temel alınarak, çift kanallı bir temsil sistemi için işçi sendikaları ile birlikte var olacak çalışma konseylerinin kurulması ve çalışan temsilcilerinin seçilmesi olmak üzere iki alternatif model önerilmektedir. Türkiye'de hâlihazırda işyerlerinin çoğunluğu için sendika temsili söz konusu olmadığından, önerilen her iki seçeneğin de gerek Türkiye'deki çalışma ilişkilerinin uluslararası standartlara uyumu gerekse temsili endüstriyel demokrasiyi çalışma hayatının merkezine yerleştirme hedeflerine hizmet edebileceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBirleşik Metal İş Sendikasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSocial dialogueen_US
dc.subjectWorks councilsen_US
dc.subjectEmployee representativesen_US
dc.subjectDual-channel representationen_US
dc.subjectInternational normsen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectSosyal diyalogen_US
dc.subjectÇalışma konseylerien_US
dc.subjectÇalışan temsilciliğien_US
dc.subjectÇift kanaldan temsilen_US
dc.subjectUluslararası normlaren_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.titleInstitution-building on shop-floor employees’ representation with reference to international norms and representative industrial democracy: a first attempt to model dual-channel representation in Turkeyen_US
dc.title.alternativeUluslararası normlara ve temsili endüstriyel demokrasiye atıfla işyeri çalışan temsilciliğinin kurumsal inşası: Türkiye için bir çift kanaldan temsil modeli önerisien_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalÇalışma ve Toplumen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Business Administrationen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6231-4668
dc.contributor.authorID0000-0001-8349-607X
dc.contributor.authorID0000-0002-9640-8582
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue75
dc.identifier.startpage2613
dc.identifier.endpage2637
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDereli, Tokeren_US
dc.contributor.institutionauthorSoykut Sarıca, Yeşim Pınaren_US
dc.contributor.institutionauthorŞen Taşbaşı, Aslıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record