Show simple item record

dc.contributor.authorGörkey, Seldaen_US
dc.contributor.authorÇağlı Kaynak, Elifen_US
dc.date.accessioned2022-11-21T09:34:34Z
dc.date.available2022-11-21T09:34:34Z
dc.date.issued2022-10-24
dc.identifier.citationGörkey, S. & Çağlı Kaynak, E. (2022). Türkiye’de genç yetişkin kadınların işgücü durumuna yönelik bir inceleme. Çalışma ve Toplum, 5(75), 2687-2733. doi:10.54752/ct.1191458en_US
dc.identifier.issn1305-2837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5134
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.54752/ct.1191458
dc.description.abstractGençlikten yetişkinliğe geçiş aşamasında olan bireylerin oluşturduğu genç yetişkinler, genellikle işgücüne yeni katılmış ya da katılmak üzere olduklarından birtakım sorunlarla karşılaşırlar. Bu sorunlar cinsiyet bazında incelendiğinde, kadınların bu süreçte daha fazla güçlükle karşılaştığı görülür. Genç yetişkin kadınlar, öncelikle kadın işgücünün karşılaştığı hane içi sorumluluklar nedeniyle kadın istihdamının ikincil olarak görülmesi problemiyle yüzleşmektedir. Bu durumun da etkisiyle, doğurganlık çağında olan genç yetişkin kadınların sıklıkla çocuk sahibi olma ile işgücünde bulunma arasında tercih yapmaları gerekmektedir. Türkiye’de kadın işgücüne ait problemler ve genç işgücünün karşılaştıkları problemlerin kronikleşerek ileri yaş gruplarına yansıması, işgücünde genç yetişkin kadınların ayrı bir grup olarak incelenmesini önemli hale getirmektedir. Türkiye’de, 25-34 yaş grubundaki genç yetişkin kadınlara ilk kez yönelerek, bu grubun işgücü durumunu makro açıdan araştırmayı amaçlayan çalışma, konuya ilişkin bir durum tespiti yapmayı ve politika önerilerinde bulunmayı hedeflemektedir. Türkiye’de genç yetişkin kadınlarda işgücüne katılım ve istihdam oranları erkeklere göre daha düşük, işsizlik oranı ise daha yüksektir. Yarı-zamanlı çalışanlar içinde, özellikle 30-34 yaş grubunda, kadınların oranı erkeklere göre çok daha yüksek olup; aradaki fark giderek artmaktadır. İstihdamın sektörel dağılımı, genç yetişkin kadınların oldukça büyük bir kısmının hizmetler sektöründe istihdam edildiğini; eğitim düzeyinin incelenmesi ise işgücünde aktif genç yetişkin kadınların yarısından fazlasının yükseköğretim mezunu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, genç yetişkin kadınların erkeklere kıyasla daha nitelikli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma ile son olarak, genç yetişkin kadınlara yönelik bakım yükünü azaltarak işgücüne katılımı arttırmayı ve işsizliği azaltmayı hedefleyen çeşitli politikalar önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractConstituted by the individuals in the transformation process from the youth to adulthood, young adults experience some challenges in the labor force as they are either newcomers to or are about to enter the labor market. An examination of these challenges from the gender perspective shows that women encounter problems to a larger extent compared to men in this process. Because household labor is asymmetrically laid on women, young adult women face the perception that women’s employment is considered to be secondary. As a result of this; young adult women, who are at the fertility age, mostly face a trade-off between bearing a child and being in the labor force. In addition to such challenges experienced by the women in Turkey, the chronic labor market problems for the youth that are then reflected in the further age groups also makes it crucial to examine the labor market status of young adult women as a separate group. Accordingly, this study aims to examine the 25-34 aged young adult women in the labor force for the first time in Turkey by focusing on the macro perspective and offer policy recommendations. The labor force participation and employment rates of young adult women are lower than men in the same age group in Turkey, while the unemployment rate is higher. The share of women in total part-time workers, particularly in the 30-34 age group, is extremely higher than men and the gap keeps widening. The sectoral composition of employment shows that a remarkably high share of young adult women is employed in the services sector, and the examination of educational attainment indicates that more than half of the young adult women that are active in the labor force have a tertiary level of education in Turkey. Accordingly, the study finds out that young adult females are more qualified than their male counterparts. Finally, the study offers some policy recommendations that aim to decrease unemployment and increase labor force participation of young adult women by adjusting care duties.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBirleşik Metal İş Sendikasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşgücüen_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectKadınlaren_US
dc.subjectGenç yetişkinleren_US
dc.subjectGenç yetişkin kadınlaren_US
dc.subjectLabor forceen_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectWomenen_US
dc.subjectYoung adultsen_US
dc.subjectYoung adult womenen_US
dc.titleTürkiye’de genç yetişkin kadınların işgücü durumuna yönelik bir incelemeen_US
dc.title.alternativeAn examination of the labor force status of young adult women in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalÇalışma ve Toplumen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi (İktisat) Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Economicsen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-2760-3667
dc.identifier.volume5
dc.identifier.issue75
dc.identifier.startpage2687
dc.identifier.endpage2733
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorGörkey, Seldaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record