Show simple item record

dc.contributor.authorKayıkçıoğlu, Salihen_US
dc.contributor.authorTeker, Suaten_US
dc.date.accessioned2023-02-20T08:18:30Z
dc.date.available2023-02-20T08:18:30Z
dc.date.issued2019-07-30
dc.identifier.citationKayıkçıoğlu, S. & Teker, S. (2019). İç denetimde hile tespiti: örnek olay çalışması. PressAcademia Procedia, 9(1), 54-57. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1064en_US
dc.identifier.issn2459-0762
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5380
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1064
dc.description.abstractAmaç- Bu araştırma, işletmelerinde meydana gelebilecek hileleri önlemede iç kontrol sisteminin etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, iç kontrolün hileleri önleme arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmeye çalışılmıştır. Yöntem- Bu amaca ulaşmak için, hile ve hata unsurlarının dikkatlice değerlendirmesi yapılıp, hilenin oluşma şartlarından yola çıkılarak, bir vak’a incelenmesi yapılmıştır. Bulgular- Öncelikle, hileli bir durumun ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Devamında ise, iç denetçi tarafından hile olması ve bu hilenin oluşması için gerekli şartlar arası ilişki gözlenmiştir. Sonuç- Hilenin oluşması için gerekli ve klasik olarak bilinen hile üçgeninin tüm evreleri bu örnek olayda gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractPurpose- This research is carried out to reveal the effect of internal control system in preventing fraud that may occur in the enterprises. In this context, the study conducts to determine the relationship between internal control and fraud prevention. Methodology- In order to achieve this aim, a real case is investigated by examining the elements of fraud and errors based on the environment where fraud is detected. Findings- Initially, the fraudulent situation is observed. Later, the relationship in between the fraud and fraudulent situation is detected over an internal audit process. Conclusion- All phases of a classical triangle of fraud is clearly observed in this case.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPressAcademiaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHileen_US
dc.subjectHataen_US
dc.subjectHile üçgenien_US
dc.subjectİç denetimen_US
dc.subjectFrauden_US
dc.subjectMistakenen_US
dc.subjectTriangle of frauden_US
dc.subjectİnternal auditen_US
dc.titleİç denetimde hile tespiti: örnek olay çalışmasıen_US
dc.title.alternativeFraud detection in internal audit: case studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalPressAcademia Procediaen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3187-5785
dc.contributor.authorID0000-0002-7981-3121
dc.identifier.volume9
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage54
dc.identifier.endpage57
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorKayıkçıoğlu, Salihen_US
dc.contributor.institutionauthorTeker, Suaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record