Show simple item record

dc.contributor.authorBal, Barışen_US
dc.contributor.authorTeker, Suaten_US
dc.date.accessioned2023-02-20T09:26:25Z
dc.date.available2023-02-20T09:26:25Z
dc.date.issued2019-07-30
dc.identifier.citationBal, B. & Teker, S. (2019). Dolaylı vergilerin Türk vergi sistemindeki yeri ve gelişimi. PressAcademia Procedia, 9(1), 166-170. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1086en_US
dc.identifier.issn2459-0762
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5381
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1086
dc.description.abstractAmaç- Bu çalışmanın amacı, Türk vergi sisteminde dolaylı vergilerin konumunu belirlemektir. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki belirlerken, çeşitli ülkelerle karşılaştırmalar yapılmış ve dolaylı vergilerin diğer ülkelerdeki uygulama şekilleri gözden geçirilmiştir. Yöntem- Araştırmada dolaylı vergilerle ilgili istatistiki verilerden yararlanılarak, sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca toplanan vergilerin kullanılma alanları da araştırılmıştır. Bulgular- İstatistiki veriler resmi kurumların paylaşımlarından ve web sitelerinden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin karşılaştırılmasıyla, anlamlı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Sonuç- Yapılan araştırma sonucunda, Türkiye’de dolaylı vergilerin çok yoğun bir şekilde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, bu yoğunluğun kademli olarak azaltılması ve dolaylı vergilerin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinden arındırılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose- The aim of this study is to determine the placement of indirect taxes in Turkish tax system. In order to determine the case, a comparitive analysis of direct and indirect taxes in various countries is conducted. Methodology- This study is conducted to reach the proposed results by using statistical data on indirect and indirect taxes. The data are observed from the web site of Revenue Administration of Turkey. In addition, the use areas of tax revenues are investigated. Findings- Significant results are obtained by comparing tax revenues of various coutires. Conclusion- The results showed that of indirect taxes are used extensively in the sum of public revenues generated. When theses results are compared to the developed countries, it maybe concluded that the share of indirect taxes in the total tax revenues should be gradually reduced to eliminate the negative effects of indirect taxes over the economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherPressAcademiaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk vergi sistemien_US
dc.subjectDolaylı vergileren_US
dc.subjectKayıt dışılıken_US
dc.subjectGelir dağılımıen_US
dc.subjectTasarruflaren_US
dc.subjectTurkish tax systemen_US
dc.subjectIndirect taxesen_US
dc.subjectIncome distributionen_US
dc.subjectSavingsen_US
dc.titleDolaylı vergilerin Türk vergi sistemindeki yeri ve gelişimien_US
dc.title.alternativeThe role and development of indirect taxes in the Turkish tax systemen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalPressAcademia Procediaen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7981-3121
dc.identifier.volume9
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage166
dc.identifier.endpage170
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTeker, Suaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record