Show simple item record

dc.contributor.authorKaptan, Aşkın Kaanen_US
dc.contributor.authorTeker, Suaten_US
dc.date.accessioned2023-02-20T12:57:37Z
dc.date.available2023-02-20T12:57:37Z
dc.date.issued2019-07-30
dc.identifier.citationKaptan, A. K. & Teker, S. (2019). Kamu Özel Sektör İşbirliği projeleri: Avrasya Tüneli. PressAcademia Procedia, 9(1), 253-256. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1100en_US
dc.identifier.issn2459-0762
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5383
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2019.1100
dc.description.abstractPurpose- Governments perform and observe various services and investments via various methodologies in several sectors such as transportation, health, education for the prosperity of the citizens. Public-Private-Partnership (PPP) model is a commonly applied method by Turkish Government recently due to financing and operational advantages. The main purpose of the study is to understand the Fundamentals of a PPP Project and compare international examples and principles with a case analysis of the Eurasia Tunnel. Methodology- PPP fundamentals and the application process are defined in the study with exploratory research methodology. According to the recommended structures, process cycle and process applications, comparative case study methodology is used to determine the similarities between theoretical knowledge and practice. Findings- As a result of the comparison study the similarities and detailed information are provided about the case study. Also, the additional benefits of the project mentioned in the case study is determined. Conclusion- A successful PPP Project example and its fundamentals are determined according to the case study. With the help of additional benefits of the project, a revaluation approach to be considered for PPP Projects for the future studies.en_US
dc.description.abstractAmaç- Hükümetler, vatandaşlarının refahı için ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerde çeşitli hizmet ve yatırım faaliyetlerini çeşitli metodolojiler ile ifa ve icra eder. Kamu Özel İşbirliği modeli finansal ve işletimsel avantajları nedeniyle Türkiye’de son zamanlarda çok tercih edilmektedir. Bu çalışmanın ana amacı, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin temel ilkelerinin anlaşılması, uluslararası örnekler ve prensiplerin bir örnek olay analizi olarak Avrasya Tüneli ile karşılaştırmasının gerçekleştirilmesidir. Yöntem- Kamu Özel İşbirliğinin temel ilkeleri ve uygulama süreçleri açıklayıcı araştırma modeli kullanılarak verilmiştir. Önerilen organizasyon yapıları, süreç döngüsü ve uygulama süreçleri, karşılaştırmalı örnek olay analizi modeli kullanılarak teorik bilgi ile pratik uygulamanın kıyaslaması yapılmıştır. Bulgular- Karşılaştırma çalışması sonuçlarına göre tespit edilen benzerlikler ve örnek olay analizi ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmıştır. Ayrıca örnek vaka analizinde proje ile ilgili tespit edilen ek faydalar da bu çalışmada belirtilmiştir. Sonuç- Başarılı bir Kamu Özel İşbirliği projesi ve temel ilkeleri, örnek olay analizi ile belirlenmiştir. Projenin ek faydalarının tespiti vasıtasıyla yeniden değerleme yaklaşımı geliştirilmesi ve diğer KÖİ Projelerinin gelecek çalışmalarda kullanması değerlendirilecektir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherPressAcademiaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPPP Project fundamentalsen_US
dc.subjectCase studyen_US
dc.subjectEurasia Tunnelen_US
dc.subjectTransportationen_US
dc.subjectKÖİ Projelerinin temel ilkelerien_US
dc.subjectÖrnek olay analizien_US
dc.subjectAvrasya Tünelien_US
dc.subjectUlaşımen_US
dc.titlePublic Private Partnership projects: Eurasia Tunnelen_US
dc.title.alternativeKamu Özel Sektör İşbirliği projeleri: Avrasya Tünelien_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalPressAcademia Procediaen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6473-9985
dc.contributor.authorID0000-0002-7981-3121
dc.identifier.volume9
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage253
dc.identifier.endpage256
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorKaptan, Aşkın Kaanen_US
dc.contributor.institutionauthorTeker, Suaten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record