Show simple item record

dc.contributor.authorDereli, Tokeren_US
dc.date.accessioned2023-03-03T06:26:36Z
dc.date.available2023-03-03T06:26:36Z
dc.date.issued2011-01-27
dc.identifier.citationDereli, T. (2011). Informal employment in Turkey. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 0(53), 65-82.en_US
dc.identifier.issn1304-0103
dc.identifier.issn2548-0405
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5413
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/898/10075
dc.description.abstractThis article examines the informal labour market in Turkey. Following an analysis of the major causes of the informal economy and informal (unregistered) employment, it endeavors to investigate the adverse effects of informal employment on workers, employers and the economy in general, together with the measures to combat its expansion as well as public policies which should be implemented to eradicate it. In trying to shed light on the basic reasons for the emergence of informal employment, arguments raised in favor of its existence are also dealt with. While referring to the difficulties encountered in the fight against informal employment, the article aims to emphasize that its adverse consequences outweigh the possible benefits, construed to mean that serious efforts are needed to combat unregistered employment in Turkey.en_US
dc.description.abstractBu makale Türkiye’de enformel emek piyasasını incelemektedir. Makalede kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdamın nedenlerinin tahlilinden sonra, bu çalışma türünün işçiler, işverenler ve genel olarak ekonomi için doğurduğu olumsuz sonuçlar üzerinde durulmakta, kayıt dışı istihdamla mücadele için gerekli önlemler ve kamusal politikalar belirtilmektedir. Enformel sektörün doğuşunun temel nedenleri açıklanmaya çalışılmakta, bu arada kayıt dışı istihdam lehinde öne sürülen bazı iddialara da değinilmektedir. Kayıt dışı istihdamla mücadelede karşılaşılan güçlüklere işaret edilirken, bu istihdam türünün olumsuz etkilerinin olası yararlarını fazlasıyla aştığı, bu nedenle de Türkiye’de bu sorunla başedebilmek için ciddi çabalara ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInformalen_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleInformal employment in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalSosyal Siyaset Konferansları Dergisien_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Managementen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6231-4668
dc.identifier.volume0
dc.identifier.issue53
dc.identifier.startpage65
dc.identifier.endpage82
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorDereli, Tokeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record