Show simple item record

dc.contributor.authorKoçyiğit Ocak, Buketen_US
dc.contributor.authorErdoğdu, Emelen_US
dc.date.accessioned2023-06-02T07:09:54Z
dc.date.available2023-06-02T07:09:54Z
dc.date.issued2023-06-01
dc.identifier.citationKoçyiğit Ocak, B. & Erdoğdu, E. (2023). Rumination and the default mode network (DMN): a brain network review. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 12(3), 361-367.en_US
dc.identifier.issn2147-5237
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5564
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/77318/1295902
dc.description.abstractRumination is one of the most common repetitive negative thinking patterns and described as a pathological structure that involves focusing negatively on the past events and their consequences. Two subtypes of rumination are defined, while brooding is considered as an unsuccessful problem-solving attempt focusing on the consequences of depressive symptoms, reflection is considered as a relatively successful problem-solving attempt focusing on the causes of the depressive state. Within the last decade, rumination has been studied by its connection with the activity of the Default Mode Network (DMN), which is known as a structure that connects specific brain regions that increase their activity during the resting state (rs) and was associated with selfreferential thinking, memory and mind wandering. Additionally, a few recent studies suggest that besides the activity within the DMN, some networks working simultaneously with the DMN may also play a significant role in rumination. Therefore, five rs-fMRI (resting state functional magnetic resonance imaging) articles assessing the relationship between rumination and DMN are discussed in this study. These studies show that while the communication of some DMN subsystems are increased during the process of ruminative thinking, some subsystems of DMN seems to communicate less. Moreover, some evidence suggests that DMN synchronization might be impaired in high-trait ruminators. Finally, it has been tried to emphasize the points and suggestions that are valuable for future studies.en_US
dc.description.abstractRuminasyon, en yaygın tekrarlayıcı olumsuz düşünme örüntülerinden biridir ve geçmiş olaylar ile bunların sonuçlarına olumsuz bir şekilde odaklanmayı içeren patolojik bir yapı olarak tanımlanır. Ruminasyonun iki alt tipi tanımlanmıştır; kara kara düşünme, depresif semptomların sonuçlarına odaklanan başarısız bir problem çözme girişimi olarak kabul edilirken yansıtma, depresif durumun nedenlerine odaklanan nispeten başarılı bir problem çözme girişimi olarak kabul edilir. Ruminasyon, son on yılda, kişi dinlenme halindeyken etkinleşen belirli beyin bölgelerini birbirine bağlayan ve kendine yönelik düşünme, hafıza ve dalgınlık ile ilişkilendirilmiş bir yapı olarak bilinen Varsayılan Mod Ağı (DMN) ile güçlü bir bağlantı göstermiştir. Ek olarak, son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, DMN içindeki etkinliğin yanı sıra, DMN ile eş zamanlı çalışan bazı ağların da ruminasyonda rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır. Ruminasyon ve DMN arasındaki ilişkiyi gösteren beş rs-fMRI (resting state functional magnetic resonance imaging) makalesi incelenmiş ve sonuçlar özetlenmiştir. Çalışmalardan elde edilen veriler, ruminatif düşünme sürecinde bazı DMN alt sistemlerinin iletişimlerinin artarken, bazı DMN alt sistemlerinin daha az iletişim kurduğunu göstermektedir. Ayrıca, bazı kanıtlar, yüksek ruminatif düşünce stiline sahip kişilerde DMN senkronizasyonunun bozulmuş olabileceğini düşündürmektedir. Son olarak ileride yapılacak çalışmalar için değerli olan hususlar ve öneriler vurgulanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherDenta Florya ADSM Limited Companyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRuminationen_US
dc.subjectBroodingen_US
dc.subjectReflectionen_US
dc.subjectNegative thinking patternen_US
dc.subjectf-MRIen_US
dc.subjectDefault mode networken_US
dc.subjectRuminasyonen_US
dc.subjectKara kara düşünmeen_US
dc.subjectYansıtmaen_US
dc.subjectOlumsuz düşünme örüntüsüen_US
dc.subjectVarsayılan mod ağıen_US
dc.titleRumination and the default mode network (DMN): a brain network reviewen_US
dc.title.alternativeRuminasyon ve varsayılan mod ağı (DMN): bir beyin ağı incelemesien_US
dc.typeArticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalSosyal Bilimler Araştırma Dergisien_US
dc.departmentIşık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.departmentIşık University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Department of Psychologyen_US
dc.authorid0000-0003-1996-6000
dc.authorid0000-0002-2817-5596
dc.identifier.volume12
dc.identifier.issue3
dc.identifier.startpage361
dc.identifier.endpage367
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı ve Öğrencien_US
dc.institutionauthorKoçyiğit Ocak, Buketen_US
dc.institutionauthorErdoğdu, Emelen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record