Show simple item record

dc.contributor.advisorDeveci, Ezgien_US
dc.contributor.authorKoçyiğit Ocak, Buketen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programıen_US
dc.date.accessioned2023-08-02T12:59:36Z
dc.date.available2023-08-02T12:59:36Z
dc.date.issued2023-07-03
dc.identifier.citationKoçyiğit Ocak, B. (2023). Çocukluk çağı olumsuz yaşantıları ve bağlanma stilleri ile ağrı duyarlılığı ilişkisi: reddedilme duyarlılığı ve sürekli kaygının aracı rolü. İstanbul: Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5651
dc.descriptionText in Turkish ; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 157-192)en_US
dc.descriptionxiv, 207 leavesen_US
dc.description.abstractBiyolojik, sosyal ve psikolojik bir deneyim olarak tanımlanan ağrı, multidisipliner yapısı gereği hemen hemen her kültürde yaygın bir sorundur. Yüksek ağrı duyarlılığının, ağrının kronik hale gelmesinde önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Ağrı duyarlılığı ile ilişkili sosyal ve psikolojik risk faktörlerinden birkaçı; çocukluk çağı olumsuz yaşantıları, yetişkin güvensiz bağlanma stilleri, reddedilme duyarlılığı ve kaygı olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı; çocukluk çağı olumsuz yaşantıları, yetişkin kaygılı bağlanma stili ve yetişkin kaçıngan bağlanma stili ile ağrı duyarlılığı arasındaki ilişkide reddedilme duyarlılığı ve sürekli kaygının aracı rollerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemi 18-63 yaş arası (yaş ortalaması=29.50, SS=10.29) 252 kişiden (182 kadın, 70 erkek) oluşmaktadır. Katılımcılardan; çocukluk çağı olumsuz yaşantılarına maruziyeti belirlemek üzere Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılar Ölçeği (ÇÇOYÖ), bağlanma stillerini belirlemek üzere Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-2 (YİYE-II), reddedilme duyarlılığını belirlemek üzere Yetişkin Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (YRDÖ), ağrı duyarlılığını belirlemek üzere Ağrı Duyarlılığı Anketi (PSQ-T) ile kaygı puanlarını belirlemek üzere Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeklerinin (STAI-S, STAI-T) doldurulması istenmiştir. Analiz sonuçları, çocukluk çağı olumsuz yaşantıları ile ağrı duyarlılığı arasındaki ilişkide, reddedilme duyarlılığı ve sürekli kaygının aracı etkisine dair modelin anlamlı olduğunu göstermiştir. Bu sonuç; çocukluk çağı olumsuz yaşantılarındaki artışın yüksek reddedilme duyarlılığı ve yüksek sürekli kaygı üzerinden ağrı duyarlılığındaki artış ile ilişkilendiğini göstermektedir. Diğer yandan, yetişkin kaygılı bağlanma stili ile ağrı duyarlılığı arasındaki ilişkide reddedilme duyarlılığı ve sürekli kaygının aracı etkisine dair modelin anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuç; yetişkin kaygılı bağlanma stilindeki artışın yüksek reddedilme duyarlılığı ve yüksek sürekli kaygı üzerinden ağrı duyarlılığındaki artış ile ilişkilendiğini göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, yetişkin kaçıngan bağlanma stili ile ağrı duyarlılığı arasındaki ilişkide reddedilme duyarlılığı ve sürekli kaygının aracı etkisine dair modelin anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuç; yetişkin kaçıngan bağlanma stilindeki artışın yüksek reddedilme stilindeki artışın yüksek reddedilme duyarlılığı ve yüksek sürekli kaygı üzerinden ağrı duyarlılığındaki artış ile ilişkilendiğini göstermektedir. Son olarak, sonuçlara dair limitasyonlar ve gelecek çalışmalara dair öneriler paylaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractPain, which is defined as a biological, social and psychological experience, is a common problem in almost every culture due to its multidisciplinary nature. It is known that high pain sensitivity has an important role in the chronicity of pain. Some of the social and psychological risk factors associated with pain sensitivity are; adverse childhood experiences, adult insecure attachment styles, rejection sensitivity and anxiety. The main purpose of this study, to determine the mediating roles of rejection sensitivity and trait anxiety in the relationship between adverse childhood experiences, adult anxious attachment style, adult avoidant attachment style and pain sensitivity. The sample of the study consists of 252 people (182 women, 70 men) between the ages of 18-63 (mean age=29.50, SS=10.29). The Adverse Childhood Experiences Scale (ACE) was used to determine exposure to negative childhood experiences, the Experiences in Close Relationships Inventory-2 (YİYE-II) to determine attachment styles, the Adult Rejection Sensitivity Scale (YRDÖ) to determine rejection sensitivity, The Pain Sensitivity Questionnaire (PSQ-T) to determine pain sensitivity and the State-Trait Anxiety Scale (STAI-S, STAI-T) to determine the anxiety scores were asked to be filled. Results showed that the mediating effect of rejection sensitivity and trait anxiety in the relationship between adverse childhood experiences and pain sensitivity was significant. This result shows that the increase in adverse childhood experiences is associated with an increase in pain sensitivity through high rejection sensitivity and high trait anxiety. Moreover, the mediating effect of rejection sensitivity and trait anxiety in the relationship between adult anxious attachment style and pain sensitivity was found to be significant. This result shows that the increase in the adult anxious attachment style is associated with the increase in pain sensitivity through high rejection sensitivity and high trait anxiety. Results showed that the mediating effect of rejection sensitivity and trait anxiety was found to be significant in the relationship between adult avoidant attachment style and pain sensitivity. This result shows that increase in adult avoidant attachment style is associated with increased pain sensitivity through high rejection sensitivity and high trait anxiety. Finally, the limitations of the results and suggestions for future studies are shared.en_US
dc.description.tableofcontentsGİRİŞen_US
dc.description.tableofcontentsLİTERATÜRen_US
dc.description.tableofcontentsAğrıen_US
dc.description.tableofcontentsAğrının Tanımıen_US
dc.description.tableofcontentsNosisepsiyonen_US
dc.description.tableofcontentsAğrının Sınıflandırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsAğrının Başlama Süresine Göre Sınıflandırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsAkut Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsKronik Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsAğrının Mekanizmasına Göre Sınıflandırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsNosiseptif Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsNöropatik Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsAğrının Kaynaklandığı Bölgeye Göre Sınıflandırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsSomatik Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsVisseral Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsSempatik Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsPeriferal Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsAğrının Nöroanatomisien_US
dc.description.tableofcontentsSantral Duyarlılıken_US
dc.description.tableofcontentsAğrı Teori ve Modellerien_US
dc.description.tableofcontentsSpesifite Teorisien_US
dc.description.tableofcontentsPatern Teorisien_US
dc.description.tableofcontentsKapı Kontrol Teorisien_US
dc.description.tableofcontentsNöromatriks Modelien_US
dc.description.tableofcontentsBiyopsikososyal Modelen_US
dc.description.tableofcontentsAğrı ile İlişkili Faktörleren_US
dc.description.tableofcontentsAğrı ile İlişkili Psikolojik Faktörleren_US
dc.description.tableofcontentsAlgılanan Kontrolen_US
dc.description.tableofcontentsÖz-yeterliliken_US
dc.description.tableofcontentsFelaketleştirmeen_US
dc.description.tableofcontentsAşırı Uyarılmışlıken_US
dc.description.tableofcontentsDepresyon ve Anksiyeteen_US
dc.description.tableofcontentsAğrı ile İlişkili Sosyal Faktörleren_US
dc.description.tableofcontentsSosyo-ekonomik Durumen_US
dc.description.tableofcontentsSosyal Etiketleme ve Şüpheciliken_US
dc.description.tableofcontentsSosyal Öğrenme ve Edimsel Koşullanmaen_US
dc.description.tableofcontentsSosyal Desteken_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılarıen_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantı Kategorilerien_US
dc.description.tableofcontentsİstismar ve İhmalen_US
dc.description.tableofcontentsZorlayıcı Ailevi Yaşantılaren_US
dc.description.tableofcontentsPolivagal Teorien_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Sağlıken_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Fiziksel Sağlıken_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Yetersiz Başa Çıkma Mekanizmalarının Gecikmiş Sonucu Olarak Hastalıken_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Travmatik Toksik Stresin Sonucu Olarak Hastalıken_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Psikolojik Sağlıken_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsBağlanmaen_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma Kuramıen_US
dc.description.tableofcontentsBebeklikte Bağlanma Stillerien_US
dc.description.tableofcontentsYetişkinlikte Bağlanma Stillerien_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma ve Sağlıken_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma ve Sağlık İlişkisinde HPA Aksının Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma ve Sağlık İlişkisinde Sağlık Davranışlarının Rolüen_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma ve Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsReddedilme Duyarlılığıen_US
dc.description.tableofcontentsBağlanma, Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Reddedilme Duyarlılığıen_US
dc.description.tableofcontentsReddedilme Duyarlılığı ve Sağlık Sonuçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsReddedilme Duyarlılığı ve Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsKaygıen_US
dc.description.tableofcontentsKaygının Bileşenlerien_US
dc.description.tableofcontentsDurumluk ve Sürekli Kaygıen_US
dc.description.tableofcontentsSürekli Kaygı, Bağlanma, Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Reddedilme Duyarlılığıen_US
dc.description.tableofcontentsSürekli Kaygı ve Sağlık Sonuçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsSürekli Kaygı ve Ağrıen_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları, Yetişkin Bağlanma Stilleri, Reddedilme Duyarlılığı, Sürekli Kaygı ve Ağrı Duyarlılığı ile İlgili Araştırmalaren_US
dc.description.tableofcontentsAmaç ve Hipotezleren_US
dc.description.tableofcontentsYÖNTEMen_US
dc.description.tableofcontentsÖrneklemen_US
dc.description.tableofcontentsVeri Toplama Araçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsSosyodemografik ve Diğer Bilgi Formuen_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılar Ölçeği Türkçe Formu (ÇÇOYÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsYakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE-II)en_US
dc.description.tableofcontentsYetişkin Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (YRDÖ)en_US
dc.description.tableofcontentsDurumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-1/ STAI-2)en_US
dc.description.tableofcontentsAğrı Duyarlılık Anketi (PSQ-T)en_US
dc.description.tableofcontentsİşlemen_US
dc.description.tableofcontentsVerilerin Analizien_US
dc.description.tableofcontentsBULGULARen_US
dc.description.tableofcontentsBetimsel Bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsKatılımcılara İlişkin Betimsel Bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsÖlçüm Araçlarına İlişkin Betimsel Bulgularen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırma Soru ve Hipotezlerine Yönelik Analizleren_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmada İncelenen Değişkenlerin Cinsiyet Üzerinden Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsAraştırmada İncelenen Değişkenlerin Yaş Grupları Üzerinden Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsRegresyon Analizlerine Yönelik Sonuçlaren_US
dc.description.tableofcontentsÇoklu Doğrusal Aracı Regresyon Analizi Sonuçlarıen_US
dc.description.tableofcontentsTARTIŞMAen_US
dc.description.tableofcontentsÖrnekleme ait Sosyodemografik Özelliklerin Değerlendirilmesien_US
dc.description.tableofcontentsÖlçeklere ait Ortalamaların Dünya Literatürü ile Karşılaştırılmasıen_US
dc.description.tableofcontentsİlgili Değişkenlere ait Korelasyonların İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsİlgili Değişkenlerin Cinsiyet Kategorileri Açısından İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsİlgili Değişkenlerin Yaş Kategorileri Açısından İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsReddedilme Duyarlılığının Yordayıcılarının İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsAğrı Duyarlılığının Yordayıcılarının İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsÇocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ile Ağrı Duyarlılığı Arasındaki İlişkide Reddedilme Duyarlılığı ve Sürekli Kaygının Rolünün İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsYetişkin Kaygılı Bağlanma Stili ile Ağrı Duyarlılığı Arasındaki İlişkide Reddedilme Duyarlılığı ve Sürekli Kaygının Rolünün İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsYetişkin Kaçıngan Bağlanma Stili ile Ağrı Duyarlılığı Arasındaki İlişkide Reddedilme Duyarlılığı ve Sürekli Kaygının Rolünün İncelenmesien_US
dc.description.tableofcontentsÇalışmanın Sınırlılıklarıen_US
dc.description.tableofcontentsSonuç ve Önerileren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAğrı duyarlılığıen_US
dc.subjectÇocukluk çağı olumsuz yaşantılarıen_US
dc.subjectYetişkin güvensiz bağlanma stillerien_US
dc.subjectReddedilme duyarlılığıen_US
dc.subjectSürekli kaygıen_US
dc.subjectPain sensitivityen_US
dc.subjectAdverse childhood experiencesen_US
dc.subjectAdult insecure attachment stylesen_US
dc.subjectRejection sensitivityen_US
dc.subjectTrait anxietyen_US
dc.titleÇocukluk çağı olumsuz yaşantıları ve bağlanma stilleri ile ağrı duyarlılığı ilişkisi: reddedilme duyarlılığı ve sürekli kaygının aracı rolüen_US
dc.title.alternativeThe relationship between adverse childhood experiences and attachment styles to pain sensitivity: mediating role of rejection sensitivity and trait anxietyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Klinik Psikoloji Doktora Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1996-6000
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorKoçyiğit Ocak, Buketen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess