Show simple item record

dc.contributor.authorYeşil Erdek, Şehrigülen_US
dc.date.accessioned2023-11-08T18:10:11Z
dc.date.available2023-11-08T18:10:11Z
dc.date.issued2023-11-03
dc.identifier.citationYeşil Erdek, Ş. (2023). Rhodiapolis Piskoposluk Kilisesi mozaikleri. Journal of Mosaic Research, 2023(16), 409-420. doi:10.26658/jmr.1376871en_US
dc.identifier.issn1309-047X
dc.identifier.issn2619-9165
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/5793
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26658/jmr.1376871
dc.description.abstractRhodiapolis antik kentinin (Kumluca, Antalya) akropolisinde yer alan üç nefli kilise, batısında narteks, doğusunda apsis ve yan mekânlarıyla erken dönemin klasik bazilika plan tipine sahiptir. 2007 yılında başlayan kazılarda kilisenin narteks, orta ve yan nefleri ile prothesis bölümlerinde opus tessellatum tekniğindeki geometrik desenlerden oluşan mozaikler ortaya çıkarılmıştır. Mozaiklerin tümü mermer, kireç taşı ve pişmiş toprak malzemeden düzgün kesilmiş küp biçimli polykrom tesserae ile yapılmıştır. Pano desenlerinin ortak özelliği, beyaz zemin üzerine sarı, kırmızı, pembe, bordo, mavi renkler kullanılarak oluşturulmuş geometrik desenlerin, üç boyutlu bir etki yaratacak şekilde gölgelendirilerek işlenmiş olması ve bunların siyah veya siyaha yakın gri renkli tesserae ile sınırlanmış olmasıdır. Farklı geometrik düzenlemelere sahip on panodan oluşan kuzey nefte ve kesintisiz devam eden tek bir panodan oluşan güney nefte bordür kullanılmamıştır. Prothesis ve orta nefte panolar bordür kullanılarak kapalı bir formda düzenlenmiştir. Nartekste ise, mekân üç ana panoya bölünmüş ve sadece kuzeydeki iki panoda bordür kullanılmıştır. Ayrıca ana desenlerin işçiliklerindeki kalite mekânlara göre farklılık gösterir. Bu farklılıklar kilise mekânlarına ait taban mozaiklerindeki farklı atölyelere işaret eder. Rhodiapolis Kilisesi mozaiklerinde kullanılan Geç Antik Dönem repertuarından seçilmiş desenlerin yakın benzerleri, genellikle 5. yüzyıl ve 6. yüzyıl başına tarihlenen mozaiklerde görülür. Ancak yakın yerleşmeler dikkate alındığında, bu mozaiklerin 5. yüzyıla ait oldukları söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe three aisled church located in the acropolis of Rhodiapolis Ancient City (Kumluca, Antalya) represents the early classical basilica design type with the narthex in the west, the apse in the east and the adjoining rooms. Mosaics consisting of geometric patterns of opus tessellatum technique were unearthed in the narthex, nave, and side aisles, as well as prothesis sections of the church, in the excavations that started in 2007. All the mosaics are made of marble, limestone, and terracotta material with clearly cut cub-shaped polychrome tesserae. The common feature of the panel pattern is that the geometric patterns created using yellow, red, pink, burgundy, and blue colors on a white background are treated by shading to create a three-dimensional effect, and they are limited to black or nearly black-gray tesserae. Borders were not used in the northern aisle consisting of ten panels with different geometric patterns, and in the southern aisle consisting of a single continuous panel. Panels in prothesis and nave are arranged in a closed form using borders. As for narthex, the place was divided into three main panels, and the border was used only on the north panel. Moreover, the quality of the craftsmanship on the main patterns varies according to the places. These differences refer to the different workshops in the pavement mosaics of the church spaces. Close analogues of patterns selected from the repertoire of Late Antiquity used in the mosaics of the Rhodiapolis Church are usually seen in the mosaics dated to the 5th and early 6th centuries. However, it can be deduced that, considering the nearby settlements these mosaics belong to the 5th century.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLikyaen_US
dc.subjectRhodiapolisen_US
dc.subjectMozaik döşemeen_US
dc.subjectOpus Tessellatumen_US
dc.subjectGeometrik düzenlemeen_US
dc.subjectLyciaen_US
dc.subjectMosaic pavementen_US
dc.subjectGeometric patternen_US
dc.titleRhodiapolis Piskoposluk Kilisesi mozaiklerien_US
dc.title.alternativeMosaics of the Episcopal Church in Rhodiapolisen_US
dc.typearticleen_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journalJournal of Mosaic Researchen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programıen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Vocational School, Architectural Restoration Programen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6940-5933
dc.identifier.volume2023
dc.identifier.issue16
dc.identifier.startpage409
dc.identifier.endpage420
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorYeşil Erdek, Şehrigülen_US
dc.relation.indexScopusen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record