Now showing items 1-20 of 20

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Ansal, H., Aygoren, H., & Ekmekci, U. (2009). Is it possible to define a universal technology management discipline?. İktisat İşletme ve Finans, 24(281), 9-30. doi:10.3848/iif.2009.281.5674 [1]
   Cetindamar, D., Wasti, S. N., Ansal, H., & Beyhan, B. (2009). Does technology management research diverge or converge in developing and developed countries? Technovation, 29(1), 45-58. doi:10.1016/j.technovation.2008.04.002 [1]
   Erol, M. & Özbay, C. (2018). No andropause for gay men? the body, aging and sexuality in Turkey. Journal of Gender Studies, 27(7), 847-859. doi:10.1080/09589236.2017.1329715 [1]
   Erol, M. (2016). Unnecessary bleeding, unnecessary suffering: Normalcy and necessity of menstruation in promoting NovaSure. Journal of Gender Studies, 25(4), 367-381. doi:10.1080/09589236.2014.987655 [1]
   İlikan Rasimoğlu, C. G., (2014). İki Dünya Savaşı arası dönemde Türkiye'de nüfus ve halk sağlığı tartışmalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 4(3), 16 - 21. [1]
   Marta, J., Singhapakdi, A., Lee, D., Burnaz, S., İlker Topcu, Y., Serap Atakan, M. G. & Özkaracalar, T. (2012). The effects of corporate ethical values and personal moral philosophies on ethical intentions in selling situations: Evidence from turkish, thai, and american businesspeople. Journal of Business Ethics, 106(2), 229-241. doi:10.1007/s10551-011-0992-9 [1]
   Öymen, Ö. K. (2017). Heidegger üzerine düşünceler. Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, 0(8), 407-422. [1]
   Özbay, C., Erol Jamieson, M., Bağcı, Ç. & Özkaplan, N. (2023). Secular but conservative? youth, gender, and intimacy in Turkey. Turkish Studies, 24(1), 29-50. doi:10.1080/14683849.2022.2085095 [1]
   Pandır, M. (2019). Stereotyping, victimization and depoliticization in the representations of Syrian refugees. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 409-427. doi:10.16953/deusosbil.450797 [1]
   Pandır, M. (2020). Media portrayals of refugees and their effects on social conflict and social cohesion. Perceptions: Journal of International Affairs, 25(1), 99-120. [1]
   Pandır, M. (2021). Mülteci temsillerinde kültürel farklılık inşası ve toplumsal kabule etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 348-364. doi:10.32709/akusosbil.843503 [1]
   Pandır, M., Efe, İ. & Paksoy, A. F. (2016). Türk basınında Suriyeli sığınmacı temsili üzerine bir içerik analizi. Marmara İletişim Dergisi, (24), 1-26. doi:10.17829/midr.20152419995 [1]
   Seçkin, G. & Coşkun, İ. (2013). Digitally empowered: Psychometric validation of an instrument to measure patient reports of informational and decisional empowerment. Psycho-Oncology, 22, 162-163. [1]
   Şahin, Ç. & Ansal, H. (2010). Knowledge management in knowledge intensive business firms: A study of advertising agencies in Turkey. İktisat İşletme ve Finans, 25(297), 37-56. doi:10.3848/iif.2010.297.2848 [1]
   Tuğrul, S. (2010). Ritmik beden, belleğin ritmi: Bir 29 Ekim anısı. Toplum ve Bilim, 0(117), 41-55. [1]
   Tuğrul, S. (2014). AVM'li hatırlama ve unutma...Moment Dergi, 1(2), 16-33. [1]
   Yasin, B. (2019). Mastery or dialectic? arendt and adorno on nature. Critical Horizons, 20(4), 333-349. doi:10.1080/14409917.2019.1672273 [1]
   Yasin, Y., Biehl, K., & Erol, M. (2015;2014;). Infection of the invisible: Impressions of a tuberculosis intervention program for migrants in istanbul. Journal of Immigrant and Minority Health, 17(5), 1481-1486. doi:10.1007/s10903-014-0115-7 [1]
   Yildirim, N., & Ansal, H. (2011). Foresighting FLOSS (free/libre/open source software) from a developing country perspective: The case of turkey. Technovation, 31(12), 666-678. doi:10.1016/j.technovation.2011.07.004 [1]
   Yılmaz, O. A. (2021). Neo-Kantçı ahlak felsefesi bağlamında sosyal demokrat revizyonizm tartışmaları. Felsefe Arkivi, 54, 54-97. doi:10.26650/arcp.828061 [1]