Now showing items 1-13 of 13

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Çelik, C., (2019). Kültür endüstrisi ve sanat ilişkisi içerisinde esin, taklit, alıntı, çalıntı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çelik, M.F., (2017). Türk sinemasında iç göç filmlerinde birey ve mekan algısı (1960-2009). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çetin, E., (2018). Çağdaş sanat koleksiyonlarının müzelerde toplumla buluşmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çiftçi, T., (2018). Nöroestetik ve görsel düşünme perspektifinden sanatsal ve bilimsel yaratıcılık. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Demir, V.I., (2018). Türkiye'de kamusal alanlarda iktidar karşıtı sivil hareketler ve bunların sanat pratiği bağlamında değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Güner, B., (2018). Küreselleşme sürecinde sanatta ötekilik. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kaya, G., (2017). Sanat alıcılarının sanatı değerlendirme yaklaşımları: Türkiye örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kilimci, P., (2018). Sanatta mikroskopik görüntülerin dünyada ve Türkiye'deki yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kireç, D., (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin ruh sağlığı belirtilerini gözlemlemeye yönelik görsel sanatlar eğitim modeli tasarısı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Onurel, R., (2018). Kıyamet ve son yargı tasvirlerinde hibrit ikonografisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Özalp, F., (2019). 2000 sonrası çağdaş Türk sanatında siyasetin izleri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Tatlıcı, G., (2018). Görsel belleğin izinde Türk resminde yemek kültürü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Tuğal, Sibel., (2017). 21. Yüzyılda elektronik sanat ve yeni yönelimler. Yayımlanmamış doktora tezi İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]