Now showing items 1-16 of 16

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Balkan, G. (2020). İnsansonrası durum ve çoklu platformlarda sanat. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çelik, C. (2019). Kültür endüstrisi ve sanat ilişkisi içerisinde esin, taklit, alıntı, çalıntı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çelik, M. F. (2017). Türk sinemasında iç göç filmlerinde birey ve mekan algısı (1960-2009). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çetin, E. (2018). Çağdaş sanat koleksiyonlarının müzelerde toplumla buluşmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çiftçi, T. (2018). Nöroestetik ve görsel düşünme perspektifinden sanatsal ve bilimsel yaratıcılık. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Demir, V. I. (2018). Türkiye'de kamusal alanlarda iktidar karşıtı sivil hareketler ve bunların sanat pratiği bağlamında değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Güner, B. (2018). Küreselleşme sürecinde sanatta ötekilik. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Hekim Bülbül, N. Z. (2021). Enformasyon, sistem ve sanat; büyük veri çağında sanat. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kaya, G. (2017). Sanat alıcılarının sanatı değerlendirme yaklaşımları: Türkiye örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kilimci, P. (2018). Sanatta mikroskopik görüntülerin dünyada ve Türkiye'deki yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kireç, D. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin ruh sağlığı belirtilerini gözlemlemeye yönelik görsel sanatlar eğitim modeli tasarısı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Onurel, R. (2018). Kıyamet ve son yargı tasvirlerinde hibrit ikonografisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Özalp, F. (2019). 2000 sonrası çağdaş Türk sanatında siyasetin izleri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Sungurlar, I. (2021). Bir sıkıntı mekânı olarak “eve” ilişkin fenomenolojik bir yaklaşım. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Tatlıcı, G. (2018). Görsel belleğin izinde Türk resminde yemek kültürü. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Tuğal, S. (2017). 21. Yüzyılda elektronik sanat ve yeni yönelimler. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]