Show simple item record

dc.contributor.authorÖner, Mustafa Mengüçen_US
dc.contributor.authorTuran, Merveen_US
dc.contributor.authorÇırpan, Hakan Alien_US
dc.date.accessioned2015-11-24T13:56:08Z
dc.date.available2015-11-24T13:56:08Z
dc.date.issued2014-04-26
dc.identifier.citationTuran, M., Oner, M., & Cirpan, H. A. (2014). Space-time block code classification for MIMO signals. Paper presented at the 2039-2042. doi:10.1109/SIU.2014.6830660en_US
dc.identifier.isbn9781479948741
dc.identifier.issn2165-0608
dc.identifier.otherWOS:000356351400489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/717
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.1109/SIU.2014.6830660
dc.description2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014 -- 23 April 2014 through 25 April 2014 -- Trabzon -- 106053en_US
dc.description.abstractBilinmeyen haberleşme sinyallerinin gözü kapalı ve işbirliksiz tanınması için geliştirilen teknikler, hem askeri hem de sivil uygulamalarda kullanım bulmuştur. Çok Girdili Çok Çıktılı (MIMO) haberleşme sistemleri, sinyal tanıma sistemleri için üstesinden gelinmesi gereken yeni problemler ortaya koymaktadır. MIMO haberleşmesinde kullanılan uzay zaman kodlarının gözükapalı tanınması bu problemlerin en önemlilerinden biri olarak görülebilir. Bu çalışmada uzay zaman blok kodlanmış sinyal vektörlerinin döngüsel-durağan (cyclostationary) karakteristiklerinin farklı uzay zaman blok kodlarını birbirinden ayırdetmek amacıyla kullanıldığı yenilikçi uzay-zaman kodu tanıma algoritmaları öneriyoruz.en_US
dc.description.abstractSignal identification techniques developed for the purpose of blind and noncooperative identification of the transmission parameters of unknown communication signals have been employed both in military and civilian applications. Blind identification of the Space-Time Block Codes (STBC) used in a multiantenna transmisson can be regarded as one of the new and most significant challenges presented to the signal identification systems by the Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) transmission systems. In this work, we present novel STBC classification algorithms that exploit the cyclostationary characteristics of the coded transmit signals as discriminating features.en_US
dc.description.sponsorshipIEEE, Karadeniz Tech Univ, Dept Comp Engn & Elect & Elect Engnen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.ispartofseriesSignal Processing and Communications Applications Conferenceen_US
dc.relation.isversionof10.1109/SIU.2014.6830660
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectKlasifikasyonen_US
dc.subjectMIMOen_US
dc.subjectSinyal tanımaen_US
dc.subjectUzay zaman blok koduen_US
dc.subjectAbstractsen_US
dc.subjectBlind identificationen_US
dc.subjectBlind identificationsen_US
dc.subjectBlock codesen_US
dc.subjectClassificationen_US
dc.subjectClassification (of information)en_US
dc.subjectClassification algorithmen_US
dc.subjectCommunication channels (information theory)en_US
dc.subjectCommunication signalsen_US
dc.subjectConferencesen_US
dc.subjectCyclostationarityen_US
dc.subjectCyclostationary characteristicsen_US
dc.subjectMilitary applicationsen_US
dc.subjectMIMO communicationen_US
dc.subjectMIMO signalsen_US
dc.subjectMIMO systemsen_US
dc.subjectModulationen_US
dc.subjectModulation classificationen_US
dc.subjectMultiantenna transmissonen_US
dc.subjectMultiple-input-multiple-output transmission systemsen_US
dc.subjectNoncooperative identificationen_US
dc.subjectRecognitionen_US
dc.subjectSignal classificationen_US
dc.subjectSignal identificationen_US
dc.subjectSignal identification techniquesen_US
dc.subjectSignal to noise ratioen_US
dc.subjectSignal identificationen_US
dc.subjectSpace time block codeen_US
dc.subjectSpace-time block code classificationen_US
dc.subjectSpace-Time Block Code(STBC)en_US
dc.subjectSpace-time block coding (STBC)en_US
dc.subjectSTBC classification algorithmsen_US
dc.subjectTransmission parametersen_US
dc.subjectTransmission systemsen_US
dc.subjectUnknown communication signalsen_US
dc.subjectWireless communicationen_US
dc.titleMIMO sinyalleri için uzay-zaman blok kodu klasifikasyonuen_US
dc.title.alternativeSpace-time block code classification for MIMO signalsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.description.versionPublisher's Versionen_US
dc.relation.journal2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014 - Proceedingsen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüen_US
dc.contributor.departmentIşık University, Faculty of Engineering, Department of Electrical-Electronics Engineeringen_US
dc.contributor.authorID55852
dc.contributor.authorID36844
dc.contributor.authorIDOner, Menguc -- 0000-0001-7797-8339en_US
dc.identifier.startpage2039
dc.identifier.endpage2042
dc.peerreviewedYesen_US
dc.publicationstatusPublisheden_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖner, Mustafa Mengüçen_US
dc.contributor.department-tempTuran, M., Elektronik Ve Haberleşme, Müh.Bölümü, Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul, Turkey -- Oner, M., Elektrik-Elektronik Mühendisligi, Bölümü, Işik Üniversitesi, Istanbul, Turkey -- Cirpan, H.A., Elektronik Ve Haberleşme, Müh.Bölümü, Istanbul Teknik Üniversitesi, Istanbul, Turkeyen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record