Now showing items 37-56 of 59

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Pala, A. & Teker, D. (2014). AB-27 ülkeleri ve Türkiye’de ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Statik panel veri modeli uygulaması. Işletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 151-162. [1]
   Sağkaya Güngör, A. & Ozansoy Çadırcı, T. (2018). Comparing the effect of two-dimensional display and three-dimensional try on technologies on the consideration set formation and final choice on the websites. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(3), 627 - 645. [1]
   Sağkaya Güngör, A. (2020). Did you read the news before playing the advergame? The effects of priming, persuasion knowledge and placement strength on brand attitude and recall in advergames. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 14(2), 113-134. doi:10.1504/IJIMA.2020.107657 [1]
   Sağkaya Güngör, A., (2017). Are You Ready To Take The Risks Of Mobile Payment App? Early Adopters Vs Laggards. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 952-974. [1]
   Sağlam, M. & Tavman, E. B. (2021). COVID-19 döneminde algılanan tehdit, kaygı ve dürtüsel satın alma ilişkisinde algılanan duyarlılığın ve ciddiyetin moderatör rolü. Business and Management Studies: An International Journal, 9(2), 673-693. doi:10.15295/bmij.v9i2.1819 [1]
   Sağlam, M., Tavman, E. B. (2021). Covid 19 Döneminde algılanan tehdit, algılanan ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerindeki etkisi: bir seri aracılık modeli incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2256-2271. doi:10.20491/isarder.2021.1260 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Çağlı Kaynak, E. (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118. doi:10.32331/sgd.421086 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2011). Employee ownership and management: The case of kardemir iron and steel mill industry. African Journal of Business Management, 5(33), 12872-12881. doi:10.5897/AJBM11.2287 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(3), 3-19. doi:10.4026/1303-2860.2013.0228.x [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2014). Public and private initiatives in skills training in Turkey. Labor And Employment Relations In A Globalized World: New Perspectives On Work, Social Policy And Labor Market Implications, 207-230. doi:10.1007/978-3-319-04349-4_10 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P., Çağlı Kaynak, E. & Bal, E. (2019). Just a progressive step: Women’s empowerment in turkish microcredit practices. Trabajo Social Global-Global Social Work, 9(17), 110-134. doi:10.30827/tsg-gsw.v9i17.8303 [1]
   Tırtıroğlu, D., Nguyen, T. H., Tırtıroğlu, E., & Wee, T. C. (2017). REITs, growth options and beta. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 55(3), 370-394. doi:10.1007/s11146-016-9590-z [1]
   Uyanık, R. Y., (2014). Faktoring sözleşmesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 159-178. [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, A. (2014). Global finansal krizde kredi marjı: Japon tahvil piyasasi örnegi/Credit spreads during the global financial crisis: evidence from the Japanese bond market. Business and Economics Research Journal, 5(4), 71-88. [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, S. A. (2009). Stock return seasonality and the temperature effect. International Research Journal of Finance and Economics, 34, 107-116. [1]
   Yüksel, A. H. (2017). Örgütsel süreçlerde işlev bozukluğunun işlevsiz momentum ve abilene paradoksu ekseninde tahlili. Yonetim Ve Ekonomi, 24(3), 669-685. doi:10.18657/yonveek.371958 [1]
   Yüksel, A. H. (2019). Rasyonalite ve akışkanlık: Modernist örgüt kuramlarının kompleksite düşüncesi ekseninde tahlili. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), 135-154. [1]
   Yüksel, A., Akdeniz, L. & Altay Salih, A. (2010). On the performance of West’s bubble test: A simulation approach. Applied Mathematics and Computation, 217(7), 3236-3247. doi:10.1016/j.amc.2010.08.056 [1]
   Yüksel, A., Yüksel, S. A. & Doğanay, M. (2010). The role of liquidity in the pricing of stocks traded on the Istanbul Stock Exchange. Iktisat Işletme ve Finans, 25(293), 69-94. doi:10.3848/iif.2010.293.2678 [1]