Now showing items 41-59 of 59

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Sağlam, M. & Tavman, E. B. (2021). COVID-19 döneminde algılanan tehdit, kaygı ve dürtüsel satın alma ilişkisinde algılanan duyarlılığın ve ciddiyetin moderatör rolü. Business and Management Studies: An International Journal, 9(2), 673-693. doi:10.15295/bmij.v9i2.1819 [1]
   Sağlam, M., Tavman, E. B. (2021). Covid 19 Döneminde algılanan tehdit, algılanan ciddiyet ve kendini izole etme niyetinin dürtüsel satın alma üzerindeki etkisi: bir seri aracılık modeli incelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (3), 2256-2271. doi:10.20491/isarder.2021.1260 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Çağlı Kaynak, E. (2018). İş-Aile Yaşamında Dengeyi Bulma Çabaları: Ülke İncelemeleri. Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(1), 95-118. doi:10.32331/sgd.421086 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. & Taşbaşı Şen, A. (2011). Do international trade and labor standards ameliorate synchronously?Estimation of labor demand elasticity in Turkey. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(6), 49-66. [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2011). Employee ownership and management: The case of kardemir iron and steel mill industry. African Journal of Business Management, 5(33), 12872-12881. doi:10.5897/AJBM11.2287 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2013). Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15(3), 3-19. doi:10.4026/1303-2860.2013.0228.x [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2014). Public and private initiatives in skills training in Turkey. Labor And Employment Relations In A Globalized World: New Perspectives On Work, Social Policy And Labor Market Implications, 207-230. doi:10.1007/978-3-319-04349-4_10 [1]
   Soykut Sarıca, Y. P., Çağlı Kaynak, E. & Bal, E. (2019). Just a progressive step: Women’s empowerment in turkish microcredit practices. Trabajo Social Global-Global Social Work, 9(17), 110-134. doi:10.30827/tsg-gsw.v9i17.8303 [1]
   Tırtıroğlu, D., Nguyen, T. H., Tırtıroğlu, E., & Wee, T. C. (2017). REITs, growth options and beta. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 55(3), 370-394. doi:10.1007/s11146-016-9590-z [1]
   Uyanık, R. Y., (2014). Faktoring sözleşmesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 159-178. [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, A. (2014). Global finansal krizde kredi marjı: Japon tahvil piyasasi örnegi/Credit spreads during the global financial crisis: evidence from the Japanese bond market. Business and Economics Research Journal, 5(4), 71-88. [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, S. A. (2009). Stock return seasonality and the temperature effect. International Research Journal of Finance and Economics, 34, 107-116. [1]
   Yüksel, A. H. (2017). Örgütsel süreçlerde işlev bozukluğunun işlevsiz momentum ve abilene paradoksu ekseninde tahlili. Yonetim Ve Ekonomi, 24(3), 669-685. doi:10.18657/yonveek.371958 [1]
   Yüksel, A. H. (2019). Rasyonalite ve akışkanlık: Modernist örgüt kuramlarının kompleksite düşüncesi ekseninde tahlili. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), 135-154. [1]
   Yüksel, A., Akdeniz, L. & Altay Salih, A. (2010). On the performance of West’s bubble test: A simulation approach. Applied Mathematics and Computation, 217(7), 3236-3247. doi:10.1016/j.amc.2010.08.056 [1]
   Yüksel, A., Yüksel, S. A. & Doğanay, M. (2010). The role of liquidity in the pricing of stocks traded on the Istanbul Stock Exchange. Iktisat Işletme ve Finans, 25(293), 69-94. doi:10.3848/iif.2010.293.2678 [1]
   Yüksel, S. A. & Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: Yedi ülke örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 37-50. [1]
   Yüksel, S. A. & Yüksel, A. (2017). Avrupa borç krizi döneminde global risk faktörleri ve ülke kredi temerrüt takası primi ilişkisi: 19 ülke örneği. Akdeniz Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(36), 1-18. doi:10.25294/auiibfd.357603 [1]
   Yüksel, S. A., Omay, T. & Yüksel, A. (2015). An empirical examination of the generalized fisher effect using cross-sectional correlation robust tests for panel cointegration. Journal Of International Financial Markets Institutions & Money, 35, 18-29. doi:10.1016/j.intfin.2014.12.007 [1]