Now showing items 36-55 of 120

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Gökkent, G., Moslares, C., & Amiel-Saenz, R. (2003). Failure of an exchange-rate-based stabilization plan in turkey. Eastern European Economics, 41(1), 35-67. [1]
   Gül, M. Ç. (2009). Relative effects of marketing effectiveness dimensions on firm performance: An empirical analysis with a multi-industry sample. Bogazici Journal, 23(1-2). doi:10.21773/boun.23.1.3 [1]
   Gül, M. Ç. (2019). The moderating role of environmental munificence on innovativeness in B2B markets.Journal of Business and Industrial Marketing, 35(5), 795-802. doi:10.1108/JBIM-04-2019-0153 [1]
   Gürsoy, G., Yüksel, A. & Yüksel, A. (2009). Trading volume and stock market volatility: evidence from emerging stock markets. Investment Management and Financial Innovations, 5(4), 200-210. [1]
   Haliloglu, E. & Johnston, E. H. (2005). Bounds for the faber coefficients of certain classes of functions analytic in an ellipse. Rocky Mountain Journal of Mathematics, 35(1), 167-179. doi:10.1216/rmjm/1181069774 [1]
   Haliloğlu, E. (2007). Bounds for certain linear combinations of the Faber coefficients of functions analytic in an ellipse. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 50(1), 163-171. doi:10.1017/S0013091504000574 [1]
   Işık, M. & Teker, S. (2019). Konukevi işletmeciliği: Ayvalık bölgesi için bir araştırma. PressAcademia Procedia, 9(1), 209-219. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1094 [1]
   Işıkdemir Uluç, N. Ç. & Ferman, M. (2016). A comparative analysis of user insights for e-health development challenges in Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, Egypt and United Arab Emirates. Journal of Management Marketing and Logistics, 3(2), 176-189. doi:10.17261/Pressacademia.2016219945 [1]
   İbiş, C. & Çelikdemir, N. Ç. (2017). Sigorta şirketlerinde risk ve mali yeterlilik: Avrupa Birliği düzenlemesi Solvency II1. Mali Çözüm, 27(144), 13-40. [1]
   İbiş, C. & Mizrahitokatlı, N. (2020). Integrated reporting for small and medium enterprises in Turkey. Öneri, 15(54), 481-506. doi:10.14783/maruoneri.771662 [1]
   Kaptan, A. K. & Teker, S. (2019). Kamu Özel Sektör İşbirliği projeleri: Avrasya Tüneli. PressAcademia Procedia, 9(1), 253-256. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1100 [1]
   Karabağ, S. F., Berggren, C. & Tuncay Çelikel, A. (2011). The limits of R&D internationalization and the importance of local initiatives: Turkey as a critical case. World Development, 39(8), 1347. doi:10.1016/j.worlddev.2010.12.012 [1]
   Kartal, M. T., İbiş, C., & Çatıkkaş, Ö. (2018). Adequacy of audit committees: A study of deposit banks in turkey. Borsa Istanbul Review, 18(2), 150-165. doi:10.1016/j.bir.2018.01.002 [1]
   Kaya, İ., Güngör, A.S. (2012). Kişiye özel fiyat teklifinin zamanlamasının, internette, satın alma karar sürecine etkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 172-188. [1]
   Kayıkçıoğlu, S. & Teker, D. (2020). Pandeminin tüketici davranışlarına ve kargo sektörüne ekonomik etkileri. PressAcademia Procedia, 12(1), 114-115. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1045 [1]
   Kayıkçıoğlu, S. & Teker, S. (2019). İç denetimde hile tespiti: örnek olay çalışması. PressAcademia Procedia, 9(1), 54-57. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1064 [1]
   Kayıkçıoğlu, S. (2018). Şirketlerin iç denetim birimlerinde hile denetimi ve bir vaka incelemesi. Mali Çözüm, 28(149), 145-181. [1]
   Kayıkçıoğlu, S. (2019). Bağımsız denetimde hile müzakeresi ve iç kontrole ilişkin tespitler. TIDE AcademIA Research, 1(1), 77-107. [1]
   Kocaöz, Y. & Teker, Y. (2019). Türkiye’de Mali Müşavir olma süreci. PressAcademia Procedia, 9(1), 299-303. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1108 [1]
   Koç, T. Ç. & Teker, S. (2019). Industrial revolutions and its effects on quality of life. PressAcademia Procedia, 9(1), 304-311. doi:10.17261/Pressacademia.2019.1109 [1]