Now showing items 50-59 of 59

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Uyanık, R. Y., (2014). Faktoring sözleşmesi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 159-178. [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, A. (2014). Global finansal krizde kredi marjı: Japon tahvil piyasasi örnegi/Credit spreads during the global financial crisis: evidence from the Japanese bond market. Business and Economics Research Journal, 5(4), 71-88. [1]
   Yüksel, A. & Yüksel, S. A. (2009). Stock return seasonality and the temperature effect. International Research Journal of Finance and Economics, 34, 107-116. [1]
   Yüksel, A. H. (2017). Örgütsel süreçlerde işlev bozukluğunun işlevsiz momentum ve abilene paradoksu ekseninde tahlili. Yonetim Ve Ekonomi, 24(3), 669-685. doi:10.18657/yonveek.371958 [1]
   Yüksel, A. H. (2019). Rasyonalite ve akışkanlık: Modernist örgüt kuramlarının kompleksite düşüncesi ekseninde tahlili. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), 135-154. [1]
   Yüksel, A., Akdeniz, L. & Altay Salih, A. (2010). On the performance of West’s bubble test: A simulation approach. Applied Mathematics and Computation, 217(7), 3236-3247. doi:10.1016/j.amc.2010.08.056 [1]
   Yüksel, A., Yüksel, S. A. & Doğanay, M. (2010). The role of liquidity in the pricing of stocks traded on the Istanbul Stock Exchange. Iktisat Işletme ve Finans, 25(293), 69-94. doi:10.3848/iif.2010.293.2678 [1]
   Yüksel, S. A. & Yüksel, A. (2013). Bankacılık sektörü hisse senedi endeksi ile enflasyon arasındaki ilişki: Yedi ülke örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 37-50. [1]
   Yüksel, S. A. & Yüksel, A. (2017). Avrupa borç krizi döneminde global risk faktörleri ve ülke kredi temerrüt takası primi ilişkisi: 19 ülke örneği. Akdeniz Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(36), 1-18. doi:10.25294/auiibfd.357603 [1]
   Yüksel, S. A., Omay, T. & Yüksel, A. (2015). An empirical examination of the generalized fisher effect using cross-sectional correlation robust tests for panel cointegration. Journal Of International Financial Markets Institutions & Money, 35, 18-29. doi:10.1016/j.intfin.2014.12.007 [1]