Now showing items 1-1 of 1

    • Faktoring sözleşmesi 

      1980 yılından itibaren Türkiye ekonomisinin dışa açılmasıyla finans sektörünün tanıştığı yeni ürünlerden birisi de faktoringdir. Faktoring dünyada çok eski bir geçmişe sahiptir. Faktoring iyi anlaşıldığında, satışları, ...