Now showing items 4-16 of 16

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Kahraman, H. B. (2019). Anlar/zamanlar. Kitap-lık, 26(204), 96-102. [1]
   Kahraman, H. B. (2019). Memet Baydur’la bir zamanlar. Kitap-lık, 27(205), 16-23. [1]
   Kahraman, H. B. (2020). Anlar/zamanlar. Kitap-lık, 27(208), 142-151. [1]
   Kahraman, H. B. (2020). Ben ne resimde ne şiirde tasarlarım. Kitap-lık, 27(210), 88-97. [1]
   Kahraman, H. B. (2020). Nahid Sırrı Örik, eksik kötülük ya da şerle şeamet arasında. Kitap-lık, 27(207), 14-35. [1]
   Kahraman, H. B. (2020). Varoluşçuluğun Türkiye Serüveni : Huzursuzluğun Varoluşçuluğu Varoluşçuluğun Huzursuzluğu. Doğu Batı, 23(92),10-58. [1]
   Kahraman, H. B. (2021). Elli yıl sonra ve her zaman Füruzan. Kitap-lık, 28(214), 20-26. [1]
   Kahraman, H. B. (2021). Şiir mi, güncel sanat mı?. Kitap-lık, 29(217), 107-119. [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Gravürlere ve resim sanatına yansıyan Osmanlı başkenti İstanbul ticari yaşamı: çarşı-pazarları ve dükkânları. Arkeoloji ve Sanat, 167, 71-86. [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Motif-oriented characteristics of the Turkish carpets illustrated in English aristocratic portrays of renaissance and effects of the carpets on British carpet production. Tarih Okulu Dergisi, 14(53), 2992 - 3030. doi:10.29228/Joh.51975 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Resim sanatına yansıyan İstanbul sokak satıcılarının Osmanlı-Türk sosyal yaşamındaki yeri ve önemi. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 0(6), 358 - 390. doi:10.46372/arts.958990 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Türk hamam kültüründe metal objeler ve objelerin form ve bezeme özellikleri. Akademik Hassasiyetler, 8(16), 397-427. [1]
   Sarlak, E. & Onurel, R. (2014). Depictions of prophet Solomon In Christian icons and Ottoman Miniature Art. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(1), 317-341. [1]