Now showing items 1-17 of 17

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Bostancı, M. (2018). John Heartfield’ın “Başkalaşım” adlı fotomontajında yer alan metaforik yapılanma üzerine göstergebilimsel çözümlemeler. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 1(20), 75 - 86. doi:10.17484/yedi.446838 [1]
   Demir, V. I, (2017). An overview to Kardelen Fincanci, Nezaket Ekici and Tunc Ali Cam's performative artworks with the concepts of Gilles Deleuze and Baruch Spinoza. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication,7(3), 427-437.10.7456/10703100/005 [1]
   Hatipoğlu, Ö. (2021). Philosophical architectonics and theatricality in Gilles Deleuze’s theory. Kilikya Felsefe Dergisi, (2), 1-15. [1]
   Kahraman, H. B. (2019). Anlar/zamanlar. Kitap-lık, 26(204), 96-102. [1]
   Kahraman, H. B. (2019). Memet Baydur’la bir zamanlar. Kitap-lık, 27(205), 16-23. [1]
   Kahraman, H. B. (2020). Anlar/zamanlar. Kitap-lık, 27(208), 142-151. [1]
   Kahraman, H. B. (2020). Ben ne resimde ne şiirde tasarlarım. Kitap-lık, 27(210), 88-97. [1]
   Kahraman, H. B. (2020). Nahid Sırrı Örik, eksik kötülük ya da şerle şeamet arasında. Kitap-lık, 27(207), 14-35. [1]
   Kahraman, H. B. (2020). Varoluşçuluğun Türkiye Serüveni : Huzursuzluğun Varoluşçuluğu Varoluşçuluğun Huzursuzluğu. Doğu Batı, 23(92),10-58. [1]
   Kahraman, H. B. (2021). Elli yıl sonra ve her zaman Füruzan. Kitap-lık, 28(214), 20-26. [1]
   Kahraman, H. B. (2021). Şiir mi, güncel sanat mı?. Kitap-lık, 29(217), 107-119. [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Gravürlere ve resim sanatına yansıyan Osmanlı başkenti İstanbul ticari yaşamı: çarşı-pazarları ve dükkânları. Arkeoloji ve Sanat, 167, 71-86. [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Motif-oriented characteristics of the Turkish carpets illustrated in English aristocratic portrays of renaissance and effects of the carpets on British carpet production. Tarih Okulu Dergisi, 14(53), 2992 - 3030. doi:10.29228/Joh.51975 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Resim sanatına yansıyan İstanbul sokak satıcılarının Osmanlı-Türk sosyal yaşamındaki yeri ve önemi. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 0(6), 358 - 390. doi:10.46372/arts.958990 [1]
   Kalyoncu, H. (2021). Türk hamam kültüründe metal objeler ve objelerin form ve bezeme özellikleri. Akademik Hassasiyetler, 8(16), 397-427. [1]
   Sarlak, E. & Onurel, R. (2014). Depictions of prophet Solomon In Christian icons and Ottoman Miniature Art. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14(1), 317-341. [1]
   Tandırlı, E. (2017). Essai sur un paysage de la Renaissance: La tempete de Giorgione. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 7-94. doi:10.20304/humanitas.318506 [1]