Now showing items 1-20 of 22

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akbudak, S., (2020). Üç boyutlu marka karakteri tasarımında kişilik arketiplerinin incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aşkın, O., (2016). Okul öncesi eğitimde dijital çocuk kitabı uygulamalarının görsel iletişim sorunları ve uygulama önerisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Büyüktaşçıyan, L., (2016). Fantastik ve sürrealizmin görsel iletişimle illüstrasyona yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çelik, P., (2019). Tasarım girişimciliği ve bir sosyal sorumluluk proje önerisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Çil, M., (2017). Türk alfabesindeki diyakritik işaretlerin tipografik bağlamda incelenmesi ve deneysel bir başlık fontu tasarımı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Dinç, O., (2018). Mobil uyumlu web site arayüzlerinde kullanılabilirlik. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Doğan, A., (2018). Okul öncesi özel eğitim çocuklarına yönelik mobil uygulamaların görsel iletişim tasarımı açısından incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Döneray, I., (2016). Ülkemizdeki 4-5 yaş grubu çocuklara yönelik okuma ağacı kitapları tasarımı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ergün, G., (2018). 1950'den günümüze basın reklamlarında kadın imgesinin göstergebilim açısından incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Erol Başpınar, T., (2017). Göstergebilimsel açıdan erkek kozmetik ürün ambalajlarının incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Gökçen, N. K. (2020). Yayın illüstrasyonlarında görsel hikaye anlatımı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Gül, C. C., (2016). Sinema jeneriklerinin göstergebilimsel analizleri ve Türk sineması jenerikleri için uygulama önerileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Güner Çorlan, N. (2020). 21. Yüzyılda kurumsal kimlik tasarımında minimalizm. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   İlbars, E., (2019). Hareketli grafik tasarımda minimalizm. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   İnce, M.,(2017). Pulun işlevleri ve tasarımın işleve katkısının incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   İzci, A., (2018). Sürreal filmlerin psikedelik tarzda hareketli afiş olarak yorumlanması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Miroğlu, M. (2020). Ömer Hayyam rubailerinin günümüz görsel iletişim yöntemleriyle yorumlanarak, görsel iletişimde hikayeleştirme eğiliminin sorgulanması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Özgeldi Büyüktopbaş, H., (2016). Endüstri ürünlerinde bilgilendirme tasarımı ve iletişim sorunları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Sezgin, D., (2017). Okul öncesi dijital boyama kitaplarının görsel iletişim tasarım açısından incelenmesi ve uygulama önerisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Şen, B., (2019). Oyunlaştırma temelli mobil uygulamalarda arayüz tasarımı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]