Now showing items 1-20 of 28

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Altıntaş, B. (2018). İnsan kaynakları yönetiminde motivasyon ve eğitim amacıyla sosyal medya kullanımının Bursa sanayi ve ticaret odasına kayıtlı şirketler genelinde araştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bahçıvanoğlu, C. A. (2019). A study on relationship between inventory level and sales quantity and an application from sportswear-retailing industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Budur, B. (2020). Minimizing sla time using six sigma dmaic method in a multinational company. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Demirdağ, M. Ö. (2020). İnternet ve mobil bankacılıkta hizmet kalite algısının değerlendirilmesi: özel bir banka örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Deniz, D. (2018). Dijital bir terim olarak sosyal çöplüğün tanımlanması ve tüketici davranışlarına etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Doğan, H. C. (2001). Smart card and the effects of smart cards on current card business. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ergül, Y. (2021). Dijital paralar ve dijital para işlemlerinin muhasebeleştirilmesi üzerine öneriler. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Ghazi, I. (2021). The impact of influencer marketing as a new strategy for brands: a survey on consumers. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Günerler, Z.G. (2019). Women entrepreneurship and credit scoring model. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kalkavan, G. (2003). Competency-based human resource management systems: Case studies of a multinational company in fmcg industry and a native human resources company in service industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kartal, N. (2018). Örgütsel miyopinin hizmetkar liderlik ekseninde tahlili : eğitim kurumları çalışanları üzerinde bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Keskin, R. (2021).Girişimcilik ve iş modeli geliştirme: teknokentlerde bulunan girişimler üzerine bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Koç, C. (2020). Performance analysis in Turkish banking sector. Camels application. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Koç, T. Ç. (2019). The importance of high technology for economic development : a comparative analysis of Turkey and South Korea. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kılıç, M. M. (2021). Yeni çalışma hayatı, gerekleri ve performans değerlendirme kriterleri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Molla, N. (2018). Motivasyonun hastane çalışanlarına etkileri üzerine bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Müftüoğlu, M. (2019). Remodelling of the Korean wave: Is it possible for Turkey to create the Turkish wave?. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Oral, Ç. (2021). Factors influencing the customer purchase decision in B2B markets: a survey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Özdemir, E. (2020). Büyük ölçekli firmalarda proje yönetiminde çevik yaklaşımlar. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Özkaya, F. (2021). Türkiye'de mevduat bankalarında kadın istihdamının finansal performansa etkisinin araştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]