Now showing items 18-28 of 28

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Oral, Ç. (2021). Factors influencing the customer purchase decision in B2B markets: a survey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Özdemir, E. (2020). Büyük ölçekli firmalarda proje yönetiminde çevik yaklaşımlar. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Özkaya, F. (2021). Türkiye'de mevduat bankalarında kadın istihdamının finansal performansa etkisinin araştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Sadıç, A. (2019). Innovative project management: A case study in electronics industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Sağlamer, S., (2003). Importance of packaging as a marketing tool and two examples from soft-drinks industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Soykut Sarıca, Y. P. (2002). Relations of 1994 and 2000 crises and their effects in Turkish capital markets. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Tapkan, M. K. (2020). Uluslararası iç denetim standartları’na göre iç denetimin suistimal alanındaki rol ve sorumlulukları ve bir uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Taştekin, A. T. (2016). An application of niche marketing from Turkish pharmaceutical sector; orphan drugs. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Tuncay Çelikel, A. (2003). Evaluation of innovativeness of Turkey with respect to European Union integration. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Yarman Ak, A. E. (2020). Consumers’ behaviors in organic product market an empirical application. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Yılmaz, M. (2018). Mutabakatta saklı çatışmanın otantik liderlik ekseninde tahlili : Bursa ilinde çalışan ilaç mümessilleri üzerine bir saha araştırması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]