Now showing items 1-12 of 12

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Altıntaş, B., (2018). İnsan kaynakları yönetiminde motivasyon ve eğitim amacıyla sosyal medya kullanımının Bursa sanayi ve ticaret odasına kayıtlı şirketler genelinde araştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Bahçıvanoğlu, C.A., (2019). A study on relationship between inventory level and sales quantity and an application from sportswear-retailing industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Deniz, D., (2018). Dijital bir terim olarak sosyal çöplüğün tanımlanması ve tüketici davranışlarına etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Günerler, Z.G., (2019). Women entrepreneurship and credit scoring model. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Kartal, N., (2018). Örgütsel miyopinin hizmetkar liderlik ekseninde tahlili : eğitim kurumları çalışanları üzerinde bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Koç, T. Ç., (2019). The importance of high technology for economic development : a comparative analysis of Turkey and South Korea. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Molla, N., (2018). Motivasyonun hastane çalışanlarına etkileri üzerine bir araştırma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Müftüoğlu, M., (2019). Remodelling of the Korean wave: Is it possible for Turkey to create the Turkish wave?. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Sadıç, A., (2019). Innovative project management: A case study in electronics industry. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Soykut, Y.P. (2002). Relations of 1994 and 2000 crises and their effects in Turkish capital markets. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Taştekin, A. T., (2016). An application of niche marketing from Turkish pharmaceutical sector; orphan drugs. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Yılmaz, M., (2018). Mutabakatta saklı çatışmanın otantik liderlik ekseninde tahlili : Bursa ilinde çalışan ilaç mümessilleri üzerine bir saha araştırması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]