Now showing items 1-7 of 7

  • 20. yüzyıl batı resim sanatında geometrik biçimlendirmeler 

   Tecer, Arzu (Işık Üniversitesi, 2014-06-03)
   Bu tez, genel bağlamda geometri biçim dilini kullanan akımların, hangi felsefe ve metafizik düşüncelerden nasıl etkilendiklerini açıklar. Bu etkilerin yapıtlara nasıl yansıdığı, sanatçıların ve düşünürlerin kuramsal metinleri ...
  • Anselm Kiefer; sanatının anlam ve biçimlendirme kaynakları 

   Koç, Ekin (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
   Bu tezin temel amacı, günümüz sanatının önemli isimlerden biri olan Anselm Kiefer’in sanatının çözümlenmesi, kullandığı özel tema ve materyallerinin anlamlarının ortaya koyulmasıdır. Yapıtlarda rastlanan temaların, sanatçının ...
  • Gerçeküstü resmin yapılanmasında bilinçdışının rolü 

   Büyükkaya, İnan Tanju (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
   Gerçeküstücülük, zihnin tasarladığı görüntüleri aşarak bu görsel imgelerin gerçekteki iş görme yetilerini tanımlamanın ötesine geçme amacındadır. Gerçeküstücülük için gözün fizyolojik işlevinin bir önemi yoktur. Asıl önemli ...
  • Görsel sanatlarda çözümleme için değer kavramlarının yeri 

   Doğan, Özgül (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
   Sanat (eseri); estetik, sanat tarihi, eleştiri, ruhbilim, felsefe, göstergebilim gibi alanlardan pek çok uzmanın incelemesine konu olmuştur. Her biri kendi alan bilgisini sanat alanına taşımıştır. Özellikle, göstergebilimin ...
  • Plastik sanatlarda resim ve illüstrasyon 

   Gürses, Bige (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
   İllüstrasyon, eski çağlardan bu yana çeşitli yönelim ve ihtiyaçlardan doğmuştur ve varlığını hala sürdürmektedir. Günümüzde ise, iletilmek istenen mesajı en basit ve hızlı şekilde anlatabilmemize yardımcı olan bir sanat ...
  • Sanatta mahremiyet alanı olarak "oda" kavramı 

   Konçe, Gülçağ (Işık Üniversitesi, 2014-06-14)
   Bu tezin temel amacı, mahrem alan ve oda kavramı ilişkisini, farklı sanatsal disiplinlere ait başlıklar altında ve sanat eserleri üzerinden çözümlemelerle sunmaktır. İlk olarak geniş anlamda mahremiyet kavramı ...
  • Tekinsizlik kavramının sanattaki yansımaları 

   Mısırlı, Çağla (Işık Üniversitesi, 2016-04-18)
   Bir zamanlar tanıdık olanın -bastırılmış olanın- su yüzüne çıkışı olarak tekinsizlik kavramı ve sanattaki yansımaları; Freud’un kavrama yaklaşımı baz alınarak incelenmiştir. Metnin kurgusu estetik felsefesi ile açılarak, ...